In memoriam Mgr. Alfons Castermans

22 april 2008

Foto: Bisdom Roermond  
De Nederlandse Bisschoppen hebben met intens verdriet kennisgenomen van het overlijden van emeritus hulpbisschop A.M.H.A. (Alfons) Castermans (Maastricht, 1924). Hij was van 1982 tot aan zijn emeritaat in 1997 hulpbisschop van Roermond en lid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De bisschoppen herinneren zich mgr. Castermans als een collega met een warme persoonlijkheid en als een priester en bisschop met een groot pastoraal hart.

“Mgr. Castermans werd bisschop gewijd in een tijd, waarin de verhoudingen in de Nederlandse kerkprovincie gedomineerd werden door tegenstellingen en conflicten”, zo constateert mgr. A. van Luyn s.d.b., voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. “Zelf hield mgr. Castermans zich in deze discussie bewust afzijdig. Hij streefde juist naar consensus en trachtte waar mogelijk bruggen te bouwen en mensen bij elkaar te brengen. Mgr. Castermans deed dit vanuit een groot geloof in Christus en in loyaliteit met de bisschoppen mgr. J. Gijsen en mgr. F. Wiertz, met wie hij als hulpbisschop samenwerkte.” Mgr. Van Luyn wijst erop dat hulpbisschop Castermans grote kracht putte uit een intense devotie voor de Moeder Gods, zoals ook blijkt uit zijn wapenspreuk: ‘Met Maria, de moeder van Jezus’.

Sinds zijn emeritaat leidde mgr. Castermans een teruggetrokken bestaan. De bisschoppen van Nederland zijn hem zeer erkentelijk voor de verdiensten die hij voor de Kerk in Nederland heeft gehad. In het vertrouwen dat hij nu is teruggekeerd naar zijn hemelse Vader, roepen de bisschoppen de gelovigen op om samen met hen mgr. Castermans in hun gebed te gedenken.Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: