Diocesane Bedevaart ter Herdenking van 150 jaar Lourdes

21 januari 2008

Lourdes viert dit jaar de 150ste verjaardag van de verschijningen van Maria aan Bernadette. Bij die gelegenheid is er een diocesane bedevaart naar Heiloo. Mgr. Punt heeft hierover aan de gelovigen een brief geschreven die wij hierbij weergeven:


“We mogen elkaar feliciteren met een bijzonder jubileum. 11 februari is het 150 jaar geleden dat Maria te Lourdes verscheen aan Bernadette Soubirous met de woorden “Ik ben de onbevlekte ontvangenis.” We weten uit eigen ervaring of uit de verhalen van anderen dat Lourdes een bron van genade, van troost en bemoediging is geworden voor talloze pelgrims uit ons land, uit Europa en ver daarbuiten. Lourdes heeft niets aan belangstelling ingeboet. In menig parochie zijn actieve Lourdesgroepen en ieder jaar trekken duizenden Nederlandse pelgrims – jong en oud – naar dit genadeoord. Ook in ons bisdom leeft Lourdes.

Daarom nodig ik u uit om dit jubileum samen te vieren in een diocesane bedevaart naar ons eigen Maria heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. De datum daarvoor is zaterdag 9 februari. De intentie van de bedevaart is: “heling naar lichaam en geest.” Immers, naast lichamelijke gezondheid is er de gezondheid en ongezondheid, de vrede en onvrede, van onze geest. Beide aspecten van ons bestaan zijn bij Maria in goede handen. In onze bedevaart bidden we om genezing voor wie dit nodig heeft en om kracht naar lichaam en ziel om de lasten van het leven in vrede en hoop te dragen. Maria, de Onbevlekte, gaat ons voor in haar voorbeeld van volkomen geloof in God die zij met heel haar wezen heeft gediend.

De kerk heeft altijd erkend dat gezondheid en innerlijke vrede in een verband staan met elkaar. Innerlijke vrede vraagt om geloof en om liefde. Paus Benedictus heeft aan dit jubileum een bijzondere aflaat verbonden. De aflaat is de belofte dat we volkomen in het reine mogen staan voor Christus door een bijzondere daad waaruit onze liefde voor Hem en de naaste spreekt. Deze diocesane bedevaart is een manier om de aflaat te verkrijgen. Ook om deze reden wil ik u graag uitnodigen om deel te nemen. Onze tijd heeft nood aan verzoende en geheelde mensen die zuiver van hart de ander in vrede aanvaarden.

Ik hoop dat ik velen van u mag begroeten. De priesters, diakens en pastoraal werkers wil ik vragen om aan deze bedevaart brede bekendheid te geven. Degenen onder u die in Lourdes zijn geweest of daar graag naar toe zouden gaan zijn vanzelfsprekend bijzonder uitgenodigd. Ik hoop dat u het goede van uw pelgrimage op deze dag opnieuw mag beleven.

Moge Maria, de Maagd van Lourdes, ons allen met haar voorspraak begeleiden en ons steeds weer terug voeren tot de Levende Bron, Christus de Heer.

Een hartelijke groet,
+ Jozef M. Punt,
Bisschop van Haarlem”


Het programma is als volgt:

  • Vanaf 11.00 uur: gelegenheid tot biechten
  • 12.00 uur: Pontificale Hoogmis met medewerking van de Koorschool te Haarlem en aansluitend processie naar het Lourdesbeeld.
  • 14.30 uur: Marialof met aansluitend Ziekenzegen

Reizen per trein is mogelijk:

  • 11.06 uur stopt de trein uit de richting Haarlem aan de halte Onze Lieve Vrouw ter Nood. Uit de richting Amsterdam of Alkmaar overstappen op het station Castricum. Vertrek trein aldaar 11.03
  • 15.35 uur stopt de trein in de richting Alkmaar. Voor de richting Amsterdam en Haarlem overstappen in Heiloo.

Priesters die willen concelebreren zijn daartoe van harte uitgenodigd. Het wordt op prijs gesteld als u dit van te voren even kenbaar maakt.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: