Baccalaureaat voor drie studenten

Willibrordavond Vogelenzang: lezing mgr. Van Luijn en zes aanstellingen

8 april 2008

Op de Willibrordavond van zeven april heeft de Bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M. Punt zes kandidaten tot lector aangesteld, tijdens een feestelijke Eucharistieviering waarin met de Bisschop de seminarie-rectoren van het Willibrordhuis en het Redemptoris Mater-seminarie en onder meer met een vijftiental jonge priesters concelebreerden. De aanstelling tot lector betrof drie kandidaten voor het permanente diaconaat en drie priesterstudenten. Zij werden door de Bisschop gezegend en kregen de heilige Schrift overhandigd met de opdracht het woord van God te verkondigen en voor te leven.Na afloop van de viering die in een overvolle kapel door de seminaristen en gasten werd bijgewoond, was er een feestelijke maaltijd.

De aanstelling tot lector werd verleend aan de diakenkandidaten: Han Belt, Siebrecht Fieggen en Marcel de Haas, alsmede aan de seminaristen: Pawel Banaszak, Dariusz Karwowski en Berry Klaassens.

Drie studenten ontvangen hun baccalaureaatsdiploma

Na afloop van de liturgische plechtigheid waarin zes studenten de aanstelling tot lector ontvingen, kon aan drie afgestudeerden van de priesteropleiding het Baccalaureaatsdiploma van de Pauselijke Lateraanse Universiteit worden uitgereikt. Het betrof Ivan Garcia Ferman en Giancarlo Rizzo die inmiddels al de priesterwijding hebben ontvangen, en Nico Kerssens die op 17 mei a.s. tot priester zal worden gewijd. Zij kregen het diploma uitgereikt door de Bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M. Punt.

Zoals bekend kunnen de afgestudeerden toestemming verkrijgen de titel “doctorandus” te voeren. Wij feliciteren de afgestudeerden van harte!

Bij dezelfde gelegenheid bood diaken drs. Th. van Driel, docent aan het St. Bonifatius-instituut, aan mgr. A. van Luyn de scriptie aan waarmee hij zijn post-doctorale leerroute aan het instituut Luce had afgesloten.

Bisschop Van Luyn spreekt over geloof en politiek

Het is intussen een jaarlijkse traditie dat mgr. drs. A.H. van Luyn naar De Tiltenberg komt om een lezing te geven. Die jaarlijkse lezing vond onder grote belangstelling van de studenten en gasten, plaats op de Willibrordavond, op de eerste maandag van april, over het thema: Geloof en politiek. De bisschop besprak daarmee een thema dat in zijn jongste boek “Politiek en metapolitiek. Gewetensvol in de Randstad” (uitgeverij Kok, Kampen, 2008) uitvoerig en diepgaand aan de orde komt. De Bisschop maakte duidelijk dat het belang van de kerk in de samenleving door steeds meer politici (ook niet-gelovige) wordt erkend en gaf tevens aan hoe belangrijk en tegelijk hoe moeilijk het is om een gemeenschappelijk fundament te vinden voor zoiets als “rechten van de mens”.

Mgr. van Luyn is Bisschop van Rotterdam, sinds januari 2008 Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en voorzitter van de COMECE, het verband van Bisschoppenconferenties van de Europese gemeenschap

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: