Mgr. Punt viert eucharistie met AMI Conferentie Amsterdam

4 september 2008

In zijn hoedanigheid van legerbisschop zal mgr. J.Punt zondag in de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam de Eucharistie vieren met de deelnemers aan de jaarlijkse conferentie van de AMI - Apostolat Militaire International – die dit jaar in Nederland wordt gehouden. Bij de sluitingsmis op 12 september is de pauselijk nuntius, mgr. dr. Fr. Bacqué, de hoofdcelebrant.

De organisatie van de conferentie, die van 6 tot 12 september wordt gehouden in Mennorode Conferentiecentrum (Elspeet), is in handen van de ACOM, de CNV-bond van militairen. De bond weet zich daarbij geruggensteund door het Nationaal Katholiek Thuisfront, het Militair Ordinariaat, en het ministerie van Defensie.

Conferentiethema is ‘War On Terror And Christian Values’, dat belicht zal worden door de ethica Désirée Verweij (Nederlandse Defensie Academie) en de theologe Karlijn Demasure (K.U. Leuven; Université Saint-Paul). Bovendien zal ook de Duitse brigadegeneraal Hans-Christof Ammon, vanuit het perspectief van ervaringen in Kosovo en Afghanistan, een inleiding verzorgen over dit thema.

Apostolat Militaire International is een internationale organisatie van katholieke signatuur, die beoogt “een stem te geven aan katholieke militairen zowel in de richting van de Rooms-katholieke Kerk als van de verschillende Defensieorganisaties”.

In de meer dan 40 jaar van haar bestaan heeft AMI intensief gewerkt aan “verduidelijking van de morele waarden en normen van christelijke militairen, en het uitdragen daarvan op nationaal en internationaal niveau, als een bijdrage aan de wereldvrede”.

Verwacht wordt dat ongeveer 45 katholieke militairen uit zo’n 15 landen zullen deelnemen aan de conferentie. Voor hen is een speciaal programma opgezet dat onder meer voorziet in een kennismaking met de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie en de Nederlandse Defensieorganisatie.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: