Boeroendese aartsbisschop bij priesterwijding Haarlem

16 mei 2008

Aartsbisschop Simon Ntamwana van Gitega in Boeroendi zal zaterdag aanwezig zijn bij de wijdingsplechtigheid in de kathedraal van Haarlem, waar mgr. Punt vier diakens tot priester wijdt.


Mgr. Punt ontvangt de Boeroendese aartsbisschop Simon Ntamwana. Simon Ntamwana (geboren op 3 Juni 1946) is de katholieke aartsbisschop van Gitega in Boeroendi. Priester gewijd op 24 maart 1974, was hij van 1988 tot 1997 bisschop van het bisdom Boejoemboera.
Aartsbisschop Ntamwaga is op uitnodiging van het missiesecretariaat enkele dagen in het bisdom Haarlem. Ontmoetingen met onder meer de Diocesane Missieraad (Haarlem), het Afrikahuis in Amsterdam, en Cordaid (Den Haag) staan op het programma. Bijzonder is zijn aanwezigheid bij de priesterwijding van het bisdom Haarlem a.s. zaterdag. Vier diakens hopen dan in de kathedraal van Haarlem de priesterwijding te ontvangen. Mgr. Punt zal dan de handen opleggen aan Kees Hulsebosch (63), geboren in Sassenheim en woonachtig te Noordwijkerhout, was accountant: hij liep stage in in Warmenhuizen; Nico Kerssens (28) uit Wormerveer, werkzaam in de Pastoor van Arsparochie in Haarlem; Szymon Mikolaj Olgrzymek (27), geboren in Kalisz in Polen: zijn stageparochie is Heemskerk en Paul Stomph (58), geboren in Dordrecht, als jongvolwassene (23) door het Doopsel opgenomen in de katholieke Kerk; was jarenlang werkzaam in de gehandicaptenzorg, liep stage in Bennebroek. Tot de “klas van 2008” behoren ook Juan Torres Rincon en Quinton Peters, die op 28 december jl, kort na hun diakenwijding, bij een auto-ongeluk om het leven kwamen.

De plechtige Eucharistieviering tijdens welke de handoplegging zal plaatsvinden, begint om 10.30 uur in de Kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

Kruispunt-RKK heeft de uitzending van zondagavond voor een belangrijk deel gewijd aan de “Klas van 2008”. Er zijn beelden van de uitvaart van de beide omgekomen diakens. Twee priesterdiakens worden gevolgd bij hun dagelijkse leven in het seminarie en tijdens de stages en bij hun wijding.


Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: