Fietsen voor Sydney

7 september 2007

Een fietstocht om de Wereldjongerendagen (WJD) te promoten en te sponsoren wordt zondag 16 september georganiseerd in het bisdom Haarlem. Jongeren fietsen van Enkhuizen naar Haarlem en brengen zo de Wereldjongerendagen (WJD), die in juli 2008 in Sydney gehouden worden, op sportieve wijze onder de aandacht. Onderweg doen de jongeren verschillende parochies aan. Hulpbisschop Van Burgsteden sss zal de jongeren tegen de avond op het bisdom in Haarlem ontvangen.

Sponsortocht

Naast een promotietocht, is deze tocht voor een aantal jongeren ook een sponsortocht om een deel van het benodigde reisbedrag naar Sydney (totaal rond de 2.000 euro) bij elkaar te ‘fietsen.’ Een sponsorformulier is te downloaden via de website van het jongerenpastoraat. Sommige jongeren hebben echter het geld al bij elkaar verdiend/ gekregen voor de reis en fietsen mee om de WJD te promoten en mogelijke reisgenoten te leren kennen. Ook jongeren die nog niet zeker weten of ze naar de WJD gaan, zijn uitgenodigd om mee te fietsen.

Opstapplaatsen

Jongeren kunnen de fietstocht zo zwaar maken als ze zelf willen. Er kan opgestapt worden in verschillende plaatsen. De die-hards vertrekken rond 8 uur uit Enkhuizen. Opstapplaatsen zijn Enkhuizen (80 km), Hoorn (60 km), Heerhugowaard (40 km,) en Heiloo (27,5 km) met als aankomst (tegen de avond) Haarlem. Hieronder vindt u het tijdschema van de fietstocht.

Meer informatie en aanmelding?

Kijk op www.jongbisdomhaarlem.nl

Persinformatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jochem Oor, (06) 234 105 93.

Tijdsplanning

Hieronder volgt de (verwachte) tijdsplanning van de fietstocht met aankomst- en vertrektijden van de verschillende opstapplaatsen.

EnkhuizenH. Franciscus Xaverius parochie, Westerstraat: verzamelen en reiszegen 7.45 uur, vertrek 8.00 uur.
HoornHH. Engelbewaarderskerk, Johannes Poststraat 28, aankomst om 9.00 uur, vertrek 9.40 uur.
HeerhugowaardH. Dionysius, Middenweg 248: aankomst om 11.15 uur, eucharistieviering om 11.30 uur, 12.30 uur lunch, vertrek 13.15 uur.
Heiloobij het putje van de kleine kapel van O.L.V. ter Nood (aan de Kapellaan): aankomst 14.30 uur, vertrek 15.00 uur.
Haarlembisdom van Haarlem, Kruisweg 69: aankomst & ontvangst door hulpbisschop rond 17.45 uur.
Onderweg zijn er nog stempelposten in Westwoud, Spierdijk, Castricum en Velsen Noord.

Wat zijn de Wereldjongerendagen (WJD)?

In 1984 nodigde paus Johannes Paulus II jongeren van over de hele wereld uit naar Rome te komen om het internationale jubileum van de jeugd te vieren. Sinds dat moment keren de Wereldjongerendagen jaarlijks terug. Om de 2 ŕ 3 jaar worden de Wereldjongerendagen internationaal tijdens een groot event gevierd; in de tussenliggende jaren worden deze dagen op diocesaan niveau gehouden. De mondiale ontmoetingen van katholieke jongeren met de paus vinden steeds in een ander gastland plaats en waar mogelijk roulerend per continent. Na Rome, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manilla, Parijs, weer Rome, Toronto en Keulen is in 2008 het Australische Sydney aan de beurt. Vanuit Nederland wordt er een landelijke reis met verschillende reisopties naar de WJD georganiseerd. De uiterste inschrijfdatum voor de landelijke reis is 1 december a.s. Meer informatie op.
Meer informatie op www.jongbisdomhaarlem.nl en www.wjd.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: