Wijding van vier permanente diakens en twee catechistes

31 augustus 2007

In de kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem worden op zaterdag 29 september vier kandidaten door mgr. dr. J.M. Punt tot permanent diaken gewijd. Ook ontvangen twee catechistes hun zending. De plechtigheid begint in afwijking van andere jaren om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren in de kathedraal. De priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten zijn na afloop van de viering welkom in De Tiltenberg voor een receptie.

De namen van de kandidaten voor de zending als catechist zijn: Elly van Haaster (O.L. Vrouw Hemelvaart, Heemstede) en Elly Van Rooden (Haarlem). De wijdelingen voor het permanent diaconaat zijn: dr. Stan Baars (dekenaat Haarlem), drs. Eugene Brussee (St. Nicolaasparochie, Amsterdam), mr. Jo Huijgens (Uithoorn, De Kwakel) en drs. Fons Litjens (Vijfhuizen).

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: