Kruis Sint Vitus in top

29 maart 2007

Mgr. Van Burgsteden heeft woensdagmiddag in Hilversum het kruis gezegend dat vervolgens een plaats kreeg op de vieringtoren van de Sint Vituskerk.

In tegenstelling tot een eerder bericht, waarin sprake was van een nieuw kruis, vernamen wij vanuit Hilversum het volgende : “Het bestaande kruis was behoorlijk door roest aangetast en één van de gebogen metalen bloemranken was afgebroken en is bijgemaakt door de smid. Het kruis is in zijn geheel naar smederij van der Vegt in Meerkerk vervoerd en daar helemaal uit elkaar genomen, gestraald, gerepareerd en plaatselijk opgelast, geschoppeerd en vervolgens in de primer en meerdere polyurethaanlaklagen gespoten in de originele kleur Sikkens E8.40.60 zoals die door Cuypers destijds was voorgeschreven. Tenslotte is het verguldwerk in de werkplaatsen op de bouwplaats bij de Vitus uitgevoerd door de schilder Lolle Schakel.”

De bisschop sprak zijn dank uit aan de gemeente die “substantieel heeft bijgedragen” aan de restauratie, en zijn bewondering voor de bedrijven die zich met de restauratie bezighouden. Enkele tientallen mensen woonden de zegening en de spectaculaire plaatsing bij. Met het kruis in de viering is het hoogste punt van de tweede fase van restauratie een feit. Eerder was de grote toren onder handen genomen. Maarten van Aken, die namens het kerkbestuur de restauratie coördineert, vertelde de bisschop dat men in 2010 met de hele restauratie hoopt klaar te zijn.

Foto's: Bisdom Haarlem
De vlag uit voor de bisschop en zijn missie.

Maarten van Aken heet mgr. Van Burgsteden welkom

Mgr. van Burgsteden bidt het wijdingsgebed...

...en zegent het kruis.

...en zegent het kruis.

Het kruis wordt in de stralend blauwe lucht omhoog getakeld.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: