Rector tijdens gebedsdag:

“Grootseminarie wordt uitgebreid”

22 oktober 2007


Apostolische Nuntius, Mgr. dr. F. Bacqué
 
Acht kandidaten zijn aangesteld tot acoliet op de gebedsdag van het seminarie. De Apostolische Nuntius, Mgr. dr. F. Bacqué, verrichtte de aanstellingen tijdens de plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van Vogelenzang, waarmee de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie geopend werd. Een honderdtal leden van de ruim 1500 leden tellende gebedskring was gekomen om de gebedsdag mee te maken. Tijdens de gebedsdag maakte de rector, mgr. dr. J. Hendriks bekend, dat het seminarie zal worden uitgebreid met een ontmoetingsruimte en nieuwe kamers. Voor de bouw en voor de studiebeurzen van het nu 43 studenten tellende seminarie zijn giften hard nodig.

Drie kandidaten voor het permanente diaconaat ontvingen de aanstelling uit handen van de Nuntius: Marcel Kaaijk, Ryan Keetelaar en René Visser. Ook de priesterstudenten José Douglas Andrade Lopez, Pawel Banaszak, Kees Hulsebosch, Dariusz Karwowski en Ignas Tilma werden aangesteld tot acoliet. De Nuntius riep de nieuwe acolieten op om trouwe volgelingen van Christus te zijn en te vertrouwen op de bijstand van de heilige Geest.

Later op de dag belichtte de docent en priester Dr. A. van den Hout in een zeer gewaardeerde lezing de hoofdthema's van “Jezus van Nazaret”, het nieuwe boek van paus Benedictus XVI. Ook konden de deelnemers aan de dag luisteren naar getuigenissen van verschillende seminaristen, waren er verschillende gebedsmomenten en door de dag heen aanbidding van het heilig Sacrament.

De volledige preek van de Apostolisch Nuntius is te vinden op de website van het seminarie: www.tiltenberg.org

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: