Mgr. Van Burgsteden: “Verdeeldheid kerken is schandalig”

21 april 2007

De verdeeldheid van de christelijke kerken is een schandaal. In een geseculariseerde wereld trekt die verdeeldheid een te zware wissel op de opdracht van christenen om te getuigen van het evangelie. Dat zei mgr. Jan van Burgsteden SSS, hulpbisschop van Haarlem, vrijdag tot de synode van de Protestantse Kerk in Nederland in Lunteren.

Hij was de eerste rooms-katholieke bisschop die de synode toesprak sinds de Protestantse Kerk in 2004 ontstond. Van Burgsteden is binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie belast met de oecumene. Hij stelde vast dat de kerken “op niet te onderschatten punten'', zoals de wederzijdse dooperkenning, consensus hebben bereikt en sprak tegen dat er sprake is van een oecumenische winter.

De hulpbisschop pleitte voor versterking van de fundamenten van de oecumene, bijvoorbeeld doordat kerken elkaar beter leren kennen en dieper ingaan op de verschillen die hen verdeeld houden. Ook pleitte hij ervoor dat christenen, van welke kerk dan ook, explicieter getuigen van wat het evangelie voor hen betekent.

Mgr. Van Burgsteden ging niet in op de problemen die sommige synodeleden noemden. Zo klaagde een predikant uit Culemborg dat de oecumene in zijn plaats zou zijn doodgebloed door onder meer het groeiend priestertekort in de RK-Kerk. Bovendien zou de katholieke Kerk erg op zichzelf gericht geraakt zijn. (ANP/bisdom Haarlem)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: