Amsterdamse Sacramentsprocessie oecumenisch en internationaal

8 juni 2007

Naast de apostolisch nuntius in Nederland, mgr. dr. Fr.Bacqué, zullen ook vertegenwoordigers van de verschillende Kerken een kort gebed uitspreken in het lof waarmee de Sacramentsprocessie in Amsterdam zondag wordt afgesloten in de O.L.Vrouwekerk aan de Keizersgracht.

Niet alleen talloze kerkelijke gasten, maar ook burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders zullen zich onder de gelovigen bevinden die de jaarlijkse processie op het Hoogfeest van Sacramentsdag / Corpus Christi meelopen. In de eerste groep zijn onder meer de Apostolisch nuntius, mgr. dr. F.Bacqué, en de orthodoxe hulpbisschop van Brussel, Z.E. Maximos van Evmenia.

Ook een aantal ambassadeurs en andere vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen in Amsterdam lopen mee. Zo zullen de ambassadeur van Suriname en de ambassadeur van Uruguay en echtgenote deelnemen aan de processie. Ook de Griekse Consul-generaal en die van Spanje zijn aangemeld.

Tijdens de afsluitende gebedsviering/lof zullen spreken: de pauselijk nuntius, de Grieks-orthodoxe bisschop Maximos; een Syrisch-orthodoxe priester, de Koptische priester Aboena Yassa en een Armeense priester.

De verschillende gemeenschappen zullen in hun eigen kerken de eucharistie vieren, waarna men vanaf de OLVrouwekerk aan de Keizersgracht vertrekt.

Mgr. Bacqué en mgr. Punt, bisschop van Haarlem, zijn de hoofdcelebranten zijn in de Eucharistieviering van 11.15 uur. Aansluitend (rond 12.45 uur) vertrekt de sacramentsprocessie vanuit de kerk over de grachten. Het afsluitende lof is om 13.30 uur in dezelfde kerk.

Voor het eerst zal een Bisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, en wel bisschop Maximos van Evmenia, deelnemen aan de Sacramentsprocessie in Amsterdam.

Het initiatief gaat uit van de drie gemeenschappen van de Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse katholieken, de Syrisch-orthodoxen en de Surinaamse katholieke gemeenschap. Onder de leuze ‘laat zien dat je gelooft’, hebben zij christenen van uiteenlopende denominaties en culturele afkomst uitgenodigd om deel te nemen.

In 2004 vond bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk de processie voor de eerste maal plaats, nadat de Grondwet in 1983 weer nieuwe ruimte gaf aan openbare religieuze manifestaties en deze expliciet bij wet werden toegestaan.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: