Heiloo en Bisdom organiseren gezamenlijk bid- en ontmoetingsdag “Samen rond de Bron”

25 mei 2007

Met een informatiemarkt, een gevarieerd kinderprogramma en de vertrouwde gebedsbijeenkomsten sluit het heiligdom van Heiloo op Pinksterzondag de meimaand. Voor deze happening is iedereen uitgenodigd.

‘Samen rond de Bron’ heet de Grote Biddag die georganiseerd wordt door het Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood, de diocesane diensten van het bisdom Haarlem en de Zusters van het Mensgeworden Woord. Een geloofsfeest, Pinksteren, voor bedevaartgangers, kinderen, gezinnen, jongeren en ouderen, zoekenden, kortom voor iedereen die door Maria een ontmoeting wenst met onze Heer Jezus Christus.

Voor de kinderen die dit jaar hun eerste communie gedaan hebben, maar ook voor alle andere kinderen is er een speciaal kinderprogramma, dat om 15.00 uur begint in de kloostertuin. Naast een programma van o.a. speurtocht en poppenkast zijn er de hele middag ook springkussens en andere speeltuigen voor de kinderen opgesteld.

De gemeenschapsruimte Oesdom is de hele middag geopend voor een drankje en een hapje. Op de informatiemarkt zijn onder meer te vinden: Seminarie De Tiltenberg, Stichting kinderwerk Samuel, RK Alphacursus, Steen in de vijver, Abdij Egmond en de winkel voor kaarsen en devotionalia, diocesane pastorale diensten Catechese, Evangelisatie, Jongeren, Huwelijk en Gezin, La Vie Centrum voor innerlijke genezing en de Karmelbron-Bloemendaal.

Voor verdere informatie zie onder meer:

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: