Grote belangstelling voor nationaal requiem

12 november 2007

Op de eerste zaterdag na Allerzielen, dit jaar 3 november, vond de jaarlijkse herdenkingsviering plaats, in de kerk van Sint Odulphus in Best. De herdenkingsdienst, een gezamenlijk initiatief van de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst RK Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie, trok zoveel belangstellenden dat velen genoegen moesten nemen met een staanplaats achterin foto 5).

De eucharistieviering werd opgedragen door mgr. dr. J.M. Punt, Legerbisschop. Concelebranten waren Vicaris-generaal F. Kuttschrütter en Vicaris A.J.J. Woolderink (foto 1).

De Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers” verleende muzikale medewerking (foto 2), evenals het koor van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo te Haarlem o.l.v. Fons Ziekman (foto 3).

Vertegenwoordigers van diverse militaire en burgerlijke organisaties waren aanwezig om hun respect voor de overledenen en medeleven aan de nabestaanden te tonen, en zich in gebed te verenigen. Dit werd onderstreept door de kranslegging aan het einde van eucharistieviering (foto 4).

Na afloop van de herdenking was er een samenzijn in het naast de kerk gelegen Prinsenhof.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: