RelikwieŽn in brandkast kerk Obdam

30 januari 2007

Bij restauratiewerkzaamheden in de Sint Victorkerk in Obdam (Noord-Holland) hebben aannemers vanmorgen in een brandkast haren, botten en stukjes mantel van heiligen aangetroffen, zo meldt het ANP. Volgens pastoor Paul Vlaar stamt de oudst gevonden relikwie van de evangelist Lucas uit de eerste eeuw na Christus. Behalve de relikwieŽn zijn oude documenten aangetroffen.

Echtheidscertificaat

De relikwieŽn van de heiligen Cornelis, Lucas, Willibrord, Bonifatius en Johannes de Deo gaan volgens Vlaar vergezeld van echtheidscertificaten uit de periode tussen 1850 en 1867, die bisschoppen en pauselijke instanties hebben uitgegeven. Vlaar is ervan overtuigd dat het om echte relikwieŽn gaat. ďDe paus geeft natuurlijk niet zomaar zo'n certificaat af.Ē

Verrassing

Voor de kerk is de vondst een grote verrassing, zegt de pastoor. ,,De brandkast waarin de spullen liggen, is veertig jaar niet open geweest. Naast de relikwieŽn hebben we nu een stuk geschiedenis bij elkaar gevonden.Ē

Ontcijferen

Wat er precies in de oude documenten staat, is nog niet helemaal duidelijk. Zo is het document dat de echtheid moet bewijzen van het relikwie van Sint Victor in het altaar, in het oud-Duits geschreven. ďWe laten nog ontcijferen of het om een echt document gaat.Ē

De suggestie, in hetzelfde bericht, als zou de parochie van Obdam deze relikwieŽn in de 19de eeuw hebben gekocht, als gewone praktijk van een ďlevendige handelĒ moet naar het rijk der fabelen worden verwezen. Als het zo zou zijn gegaan, waarvoor geen enkele aanwijzing bestaat, dan zou de betreffende parochiepriester zich aan een ernstig kwaad hebben schuldig gemaakt. In de Codex van 1983 heet het verkopen van heilige overblijfselen (relikwieŽn) nefas, dat wil zeggen: ďten strengste verbodenĒ.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: