Afscheid Pius X Amsterdam

60-jarig jubileum van de Poolse Katholieke Missie ´Amsterdam´

28 november 2007


Klik hier voor de fotoreportage
 
In de kerk van de H. Pius X aan de Jacob Geelstraat in Amsterdam is op zondag 18 november met een H. Mis de viering begonnen van het 60-jarige bestaan van de Poolse Katholieke Missie ´Amsterdam´. De plechtige H. Mis werd gecelebreerd door de generaal-overste van de Sociëteit van Christus voor de Poolse Emigratie pater Tomasz Sielicki. Bij de Mis waren aanwezig de bisschoppelijke vicaris van het bisdom Haarlem mgr. De Groot, de ambassadeur van de Republiek Polen uit Den Haag dhr. Janusz Stanczyk, pater Wijers - de pastoor van de Pius X parochie die gedurende meerdere jaren onderdak heeft geboden aan de Poolse Missie, pater Visser van de St. Paulusparochie, die vanaf zondag 25 november de Poolse Missie binnen haar muren opneemt, en verder andere priesters die in de zielzorg van de Poolse emigratie in Nederland en Duitsland werkzaam zijn, en de talrijk opgekomen gelovigen van de Poolse Katholieke Missie ´Amsterdam´.

De Pius X kerk wordt op 26 november aan de eredienst onttrokken en zal daarna worden gesloopt. De aanwezigen hebben God gedankt voor alle in de loop der jaren ontvangen genade en voor het trouw blijven aan God en aan de Kerk. Ook hebben ze God gevraagd om Zijn zegen voor de toekomst zowel van de Missie als van haar huidige zielzorger pater Krzysztof Obiedzinski. Een bijzonder moment tijdens de plechtigheid was de zegening van het nieuwe vaandel van de Missie ´Amsterdam´, die onder de bescherming staat van de Heilige Geest. Na de H. Mis was er een receptie voor parochianen en genodigden. De Poolse Katholieke Missie ´Amsterdam´ heeft de zielzorg voor zo’n 1500 gelovigen, waarvan er ruim 600 naar de H. Mis in Amsterdam komen. Tot de Poolse Missie ´Amsterdam´ behoren naast Amsterdam ook kleinere gemeenschappen die bijeenkomen in Hem, Leiden, Hillegom en ’t Zand.

De Missie in Amsterdam en in andere regio´s van Nederland wordt geleid door priesters van de Sociëteit van Christus voor de Poolse Emigratie (‘Societas Christi pro Emigrantibus Polonis’). Deze ordecongregatie is in 1932 door de toenmalige primaat van Polen kardinaal Augustus Hlond gesticht. De achterliggende gedachte was om zielzorg te bieden aan de vele landgenoten die door de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar buiten hun vaderland verstrooid waren geraakt. Momenteel telt de congregatie ongeveer 500 priesters, van wie er ca. 300 buiten Polen in alle werelddelen in de zielzorg werkzaam.

Bijgaand een uitgebreide reportage van Steef Pardoen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: