Oecumenische studiedag van diaconie over gevangenbezoek

12 november 2007

Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Op zaterdag 2 februari 2008 vindt voor de vierde keer een oecumenische diaconale studiedag plaats. In de Ter Coulsterkerk te Heiloo zal het op deze dag gaan over het bezoeken van gevangenen. De studiedag is bedoeld voor diakonieŽn en parochiŽle caritasinstellingen (pciís). U wordt op deze dag geÔnformeerd over de achtergronden van het werken voor (ex-)gedetineerden en over de opvang van gevangenen na hun detentie in de zogenaamde Exodushuizen. Daarbij staat de vraag centraal wat je als gemeente en parochie kunt doen voor mensen die na hun detentie een nieuw leven proberen op te bouwen. En ook de vraag wat we kunnen doen als mensen in de gevangenis belanden, komt uitgebreid aan de orde.

Deze studiedag die begint om 10.00 uur en sluit om 14.00 uur, is voorbereid door het Bisdom Haarlem en het Protestants Dienstencentrum Noord-Holland. Informatie en opgave bij het Bisdom Haarlem (023) 511 26 00 (esengers@bisdomhaarlem.nl) en bij het Protestants Dienstencentrum (f.vander.veen@pkn.nl).

Klik hier voor de Diakonale nieuwsbrief voor de PCI's in het bisdom Haarlem (Word document).

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: