‘Persecuted and Forgotten?’

Kerk in Nood publiceert rapport christenvervolging 2005-2006

30 januari 2007

Christenen zijn waarschijnlijk de meest vervolgde religieuze groep ter wereld. Ieder jaar worden er wereldwijd gemiddeld 170.000 christenen omgebracht vanwege hun religieuze overtuiging. In het rapport ‘Persecuted and Forgotten?’ staat de situatie van deze vervolgde en onderdrukte christenen in de periode 2005-2006 centraal. Het Engelstalige rapport is een publicatie van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.

Situatieschetsen

Het rapport vermeldt 24 landen waar christenvervolging plaatsvindt. De situatieschetsen staan op alfabetische volgorde en worden aangevuld met persoonlijke ervaringen van vervolgde christenen. Van Afghanistan tot Zimbabwe: godsdienstvrijheid is geen vanzelfsprekend recht voor wie het christelijk geloof aanhangt. Christenen hebben in de gerapporteerde landen te maken met religieuze intimidatie, discriminatie, geweld of marteling. In het ergste geval volgt gerechtelijke vervolging resulterend in gevangenisstraf of zelfs executie.

Pakistan

Een sprekend voorbeeld is het verhaal van Yusuf Said, een veehandelaar uit Sangla Hill in Pakistan. Hij vertelt in het rapport wat de gevolgen waren van een ruzie over een kaartspel. Daarbij werd hij valselijk beschuldigd van het verbranden van pagina’s uit de Koran – wat in Pakistan een levenslange gevangenisstraf kan opleveren.

Woedende menigte

Uit angst duikt Said onder bij een bevriende moslim. Zijn verdwijning wekt echter de woede op van een groep fanatieke moslims. “Drieduizend mensen trokken door het christelijke kwartier van mijn stad Sangla Hill,” vertelt Said. “Daarbij staken ze twee kerken en de bijbehorende scholen en kloosters in brand. Huizen werden geplunderd en twee mensen werden gedood.”

Verloren vrijheid

Noodgedwongen geeft Said zichzelf aan bij de politie. Hij wordt gemarteld, veroordeeld en gevangen gezet. Hoewel hij hulp krijgt van bevriende moslims en het vonnis na vier maanden wordt teruggedraaid, is hij zijn leven nog altijd niet zeker. “Ik ben niet vrij. Ik moet ondergedoken blijven. Er zitten 55 mensen in de gevangenis die schuldig bevonden zijn aan de plundering in Sangla Hill. Hun families en vrienden vermoorden me als ze de kans krijgen.”

Bestellen

Het verhaal van Yusuf Said is één van de ervaringen die staan opgetekend in ‘Persecuted and Forgotten?’. Het Engelstalige rapport beslaat 96 pagina’s en is verkrijgbaar bij Kerk in Nood Nederland: 073 – 613 0820 of via info@kerkinnood.nl. De prijs bedraagt € 5,25. Het rapport kan ook gratis worden gedownload op www.kerkinnood.nl onder de knop ‘publicaties’.

Kerk in Nood

Kerk in Nood ondersteunt gelovigen over de hele wereld waar zij vervolgd of onderdrukt worden of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie met kantoren in 17 landen. Kerk in Nood is 60 jaar geleden opgericht door ‘spekpater’ Werenfried van Straaten en geeft jaarlijks steun aan meer dan 8.000 projecten.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: