Orthodoxe bisschop in Sacramentsprocessie Amsterdam

18 mei 2007

Voor het eerst zal een Bisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, en wel bisschop Maximos van Evmenia, deelnemen aan de Sacramentsprocessie in Amsterdam. Het is voorzover bekend de eerste keer überhaupt dat een orthodoxe bisschop in een dergelijke processie meetrekt. Eerder waren er in Amsterdam reeds afvaardigingen van Oriëntaalse Kerken, met name Syriërs en Kopten, die ook dit jaar weer mee zullen doen. Bisschop Maximos is hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg, en woont in Brussel.

Op 10 juni 2007 organiseert de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk een sacramentsprocessie over de grachtengordel van de hoofdstad. De processie is gaandeweg een nieuwe traditie geworden en staat in het teken van de oecumene met de orthodoxe Kerken. Mgr. François Bacqué, apostolisch nuntius (d.i. vertegenwoordiger van de Paus) in ons land, neemt dit jaar voor het eerst deel. De bisschop van Haarlem, mgr. Jozef Punt gaat samen met de Nuntius in de processie voor en heeft diverse vertegenwoordigers van de orthodoxe Kerken uitgenodigd.

De processie heeft dan ook weer een oecumenisch en multicultureel karakter. Het initiatief gaat uit van de drie gemeenschappen van de Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse katholieken, de Syrisch-orthodoxen en de Surinaamse katholieke gemeenschap. Onder de leuze ‘laat zien dat je gelooft’, hebben zij christenen van uiteenlopende denominaties en culturele afkomst uitgenodigd om deel te nemen.

In 2004 vond bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk de processie voor de eerste maal plaats, nadat de Grondwet in 1983 weer nieuwe ruimte gaf aan openbare religieuze manifestaties en deze expliciet bij wet werden toegestaan.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: