Bisschop reikt eerste prijs van opstelwedstrijd uit

29 november 2007

Namens de vierkoppige jury heeft mgr. dr. J.Punt de eerste prijs in de landelijke opstelwedstrijd 2006/2007 uitgereikt aan de Groningse Christine van Mierlo. Zij schreef een beschouwing over haar ingrijpende ervaringen bij het overlijden van haar vader, begin dit jaar. Ze deed dit aan de hand van de voorgegeven titel “Gods soap”.

De jaarlijkse opstelwedstrijd, een initiatief van een Interdiocesane Werkgroep, heeft tot doel om jonge mensen te laten nadenken en te leren schrijven over levensbeschouwelijke onderwerpen. In de werkgroep zitten uiteraard afgevaardigden van de zeven bisdommen, maar ook van de theologische faculteiten van Nijmegen en Tilburg/Utrecht en van de Fontys-hogescholen.

De uitreiking vond dit jaar plaats in de statige ontvangstzaal van het Ariënsconvikt, centrum van priesteropleiding in het aartsbisdom.Voor de uitreiking hield medejurylid prof. Dr. Ben Vedder (Nijmegen) een geestrijke inleiding over spreken en schrijven.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: