Reactie van Redemptoris Mater

26 december 2007

Vele mensen betuigen hun medeleven met het overlijden van de beide diakens. De leiding van Seminarie Redemptoris Mater heeft ons gevraagd de volgend tekst op te nemen.Geachte broeder in het geloof,

We stellen uw medeleven met ons verdriet over het grote verlies van Quinton en Juan op hoge prijs. Getroost door de hoop en gesteund in het geloof dat aan ons de garantie van het eeuwig leven geeft, zijn we er zeker van dat de Heer Quinton en Juan in Zijn huis heeft opgenomen. Van daaruit zullen zij hun werk voor de evangelisatie, gesterkt door de dichte aanwezigheid van de Heer, nog vruchtbaar kunnen voortzetten.

Het woord van God is onze hulp, naar de woorden van Paulus: "Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem" (Rom. 6, 8-9).

Wij vragen uw gebed voor hun families en voor ons.

Luc Georges en José Manuel Tercero Simón, vormers,
de seminaristen en de zusters van het Grootseminarie Redemptoris Mater.Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: