Brochure als hulpmiddel bij integratie r.-k. migrantenparochies in Kerk en samenleving

14 maart 2007

Nederland telt ongeveer vijftig rooms-katholieke migrantenparochies die samen zo’n 37.000 mensen bereiken. Om hun integratie in de Nederlandse Kerk en samenleving te bevorderen, hebben de bisschoppen sinds enkele jaren de zorg voor deze r.-k. migranten gedecentraliseerd naar de bisdommen. De brochure ‘Kairos. De Tijd is Rijp’ die op 16 maart in het Afrika Huis te Amsterdam wordt gepresenteerd, geeft een beeld van de uitdagingen waarvoor de migrantengemeenschappen maar ook de territoriale parochies staan.

Foto: www.afrikahuis.com  

Het Afrikahuis te Amsterdam
 
Het eerste exemplaar van de brochure wordt om 15.00 uur officieel aangeboden aan bisschop J.M. Punt van Haarlem, bisschop-referent voor de migrantengemeenschappen. Kairos. De Tijd is Rijp is samengesteld door de werkgroep Eenheid Met Identiteit (EMI), die bestaat uit vertegenwoordigers van de rooms-katholieke migrantengemeenschappen in het bisdom Haarlem. De brochure is gemaakt voor pastores, besturen en werkgroepen binnen territoriale parochies én binnen de migrantengemeenschappen in Nederland.

“Het zal duidelijk zijn dat de bisdommen deze zorg, met name die voor de financiën en de pastorale beroepskrachten, niet zonder aanpassingen kunnen overnemen. En er is tijd nodig om deze gemeenschappen – en vaak gaat het dan om een meer kwetsbare groep mensen waarvoor we ons verantwoordelijk mogen weten – te helpen op de weg naar zelfstandigheid. Zonder concrete en morele steun kan dit niet”, zo schrijven de vicarissen De Groot, Verbakel en Rentinck van de bisdommen Haarlem, Rotterdam en het aartsbisdom Utrecht in het voorwoord van de brochure.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: