Nederlands langst zetelende bisschop met emeritaat

16 januari 2007

 
Paus Benedictus XVI heeft maandag het ontslag aanvaard van mgr. Henri van Lieshout C.M.M., bisschop van Lae in Papoea Nieuw Guinea. Mgr. Van Lieshout was sedert maart 1967 bisschop in het (toen nog) Australische deel van het eiland.

Henry van Lieshout werd geboren op 19 maart 1932 in Venlo. Hij studeerde filosofie en theologie in Würzburg (Beieren). In 1959 werd hij priester in de Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill, en op 15 november 1966 benoemd tot bisschop van Lae, waar hij op 5 maart 1967 werd gewijd. Om gezondheidsredenen heeft mgr. Van Lieshout aan de Heilige Vader gevraagd om al kort voor zijn 75ste verjaardag te mogen terugtreden. De paus heeft de Canadese pater Christian Blouin CMM tot zijn opvolger benoemd. De wijding is voorzien op 5 mei.

Met zijn bijna veertig jaar ordinariaat is mgr. Van Lieshout de langst zetelende Nederlandse bisschop. Tweede is de Millhiller mgr. J. Willigers, die op 3 december zijn veertigjarig bisschopsfeest als ordinarius van Jinja in Oeganda hoopt te vieren.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: