Mgr Punt neemt kapel La Vie in gebruik

16 februari 2007

Een bijzondere plechtigheid vond afgelopen zondag in Zeewolde plaats, toen mgr. Punt in het Centrum “la Vie” ‘voor innerlijke heelwording’ de kapel in gebruik nam – de inzegening had al eerder plaats gevonden – met een eucharistieviering, waarna het Allerheiligste in het tabernakel een permanente plaats kreeg.

De gemeenschap La Vie is ontstaan rond de therapeute Elisabeth Duet. Deze vrouw heeft na een bijzondere ervaring in Lourdes zich gewijd aan innerlijke heelwording. Alle medewerk(st)ers zijn zelf cliënt van haar geweest. Afkomstig uit Utrecht is vanuit het aartsbisdom dit initiatief onderzocht, en heeft het kerkelijke erkenning gekregen van mgr. P. Rentink, vicaris-generaal van Utrecht. Laatstgenoemde was ook aanwezig bij de eucharistieviering, evenals pater J. van Dril O.S.A., pastor van de Sint Augustinuskerk in Utrecht.

La Vie beoogt vanuit het roomskatholieke geloof aan mensen die menen onvoldoende te functioneren hulp te bieden, die altijd de hele mens betreft, dus zowel het psycho-somatische als het geestelijke, aangezien de kern van het geloof het mysterie van de Verlossing is.

De kapel O.L. Vrouw van de heilige Rozenkrans is iedere dinsdag en vrijdag geopend.

Foto's: Bisdom Haarlem
Elisabeth Duet, oprichtster van La Vie, verwelkomt de bisschop, de Utrechtse vicaris-generaal en de andere gasten.
 
De kleine kapel zat vol
 
Mgr. Punt, dankbaar voor de aanwezigheid van dit nieuwe initiatief in het bisdom.
 
Vlnr: Mevrouw Duet, pater Van Dril O.S.A., jhr. mr. S. van Weede, vicekanselier van het bisdom Haarlem en mgr. dr. P. Rentinck, vicaris-generaal van het aartsbisdom.
 
Mgr. Punt praat na met vicaris Rentinck en mevrouw Elisabeth Duet.
 
Buitenopname van het centrum.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: