Lars Peetam nu doctorandus

Overheid erkent academische studies Willibrordhuis Vogelenzang

21 december 2007

De Nederlandse overheid erkent het baccalaureaatsexamen van de Lateraanse Universiteit dat Lars Peetam, priester van het bisdom Haarlem, in 2005 aan Grootseminarie de Tiltenberg heeft behaald. Peetam mag zich nu doctorandus noemen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Nederlandse overheid de academische graad van een priesteropleiding erkent.

De Tiltenberg, officieel grootseminarie het Willibrordhuis, is geaffilieerd, of verbonden, met de Pauselijke Universiteit van Lateranen en voldoet ruimschoots aan de academische eisen die deze Universiteit stelt. Op grond van het Verdrag van Bologna erkennen de verdragslanden de studiepunten die worden behaald aan de universiteiten van de deelnemende landen (ECTS: European Credit Transfer System). De studie aan de Tiltenberg wordt op grond van de affiliatie afgesloten met het baccalaureaatsexamen van Lateranen, niet te verwarren met een bachelorsexamen.

De erkenning is van groot belang voor de studenten. Zij houdt onder meer in dat de mogelijkheden voor promotie of vervolgstudie aan Nederlandse en Europese universiteiten open ligt.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: