Kinderkorenfestivals groot succes

16 november 2007

De drie kinderkorenfestivals die in november gehouden werden in de drie dekenaten van het bisdom Haarlem waren een groot succes. In totaal hebben twintig koren meegedaan, dat waren bijna 400 kinderen.

In de kerk van de parochiegemeenschap Schalkwijk te Haarlem mocht deken A.M. Cassee tien koren op zaterdag 3 november tien koren uit het nieuwe dekenaat Haarlem verwelkomen. Na het gezamenlijke inzingen onder leiding van Bert Stolwijk volgde een afwisselend programma waarin tien koren ieder twee liederen ten gehore brachten. Steeds werden bij één lied ook de kinderen en volwassenen in de kerk betrokken. De jongste deelnemer zong mee in het kinderkoor ‘De Sterretjes’ uit de parochie van Castricum/Bakkum. (foto 1)

Zondag 4 november waren zes koren uit het dekenaat Alkmaar bijeen in de Engelbewaarderskerk te Hoorn. Zij werden verwelkomd door dekenaal coördinator Maurice Willemsen. De middag werd geleid door Paul Sanders die ieder koor ter plekke zinvolle aanwijzingen gaf en zo de dirigenten en hun koorleden de kans gaf om nog beter voor het voetlicht te treden. Aan het einde van de middag liet hij alle 120 kinderen één dekenaal kinderkoor vormen. (foto 2)

Op zaterdag 10 november vond in de Antoniuskerk te Kortenhoef het festival van het dekenaat Amsterdam plaats. Helaas was de belangstelling om mee te doen in dit dekenaat wat minder groot: naast het kinderkoor van Kortenhoef waren er slechts twee andere koren uit het dekenaat aanwezig en dan nog beide uit Almere. Het vierde koor kwam uit Mijdrecht dat tot het aartsbisdom Utrecht behoort.

Toch werd het festival in deze intieme en kleurrijke kerk tot een waar zangfeest. Deken A. Bakker s.m.a. liet in zijn openingswoord blijken ingenomen te zijn met dit initiatief en hij sprak de wens uit dat in de toekomst ook andere koren uit het dekenaat mee zullen gaan doen. Het festival werd geleid door Jos Beijer die in de inzingoefeningen de kinderen tot onvermoede hoogtes liet stijgen. (foto 3)

Na afloop van de drie festivals kregen de kinderen allemaal een hand (foto 4) en afgaande op de positieve reacties na afloop, zowel van de dirigenten als de kinderen, zal een vervolg zeker niet lang op zich laten wachten.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: