Kerstmis in de kathedraal

20 december 2007

Foto: Flickr / Bore
In de kathedrale Basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem zijn met Kerstmis de volgende vieringen:

Zondag 23 december

Op zondag 23 december, vierde zondag van de Advent, is om 10.00 uur de Eucharistie, om 11.00 uur gevolgd door een kindernevenviering.
Om 11 uur kan men kaarten afhalen voor de kerstnachtviering. Om 20.00 uur vindt het traditionele Festival of Nine Lessons and Carols (Viering van negen lezingen en (kerst)liederen) plaats, waarin mgr. Punt voorgaat. samen met de Hulpbisschop. De Bavocantorij van het Muziekinstituut zal de gezangen verzorgen.

Maandag 24 december

Op maandag 24 december, de vigilie van Kerstmis, is om 17.00 uur de Kinderkerstviering. Om 21.00 uur volgt de eerste Nachtmis, en om 23.30 uur de tweede Nachtmis, gecelebreerd door de bisschop. Het Kathedrale koor zingt in deze viering de vaste gezangen uit de Missa in G van Fr. Schubert, met orkest en solisten.

1e Kerstdag

Op eerste Kerstdag is de eucharistieviering om 10.30, gecelebreerd door mgr. Punt. Het Kathedrale Koor zingt in deze viering de vaste misdelen uit de Messe de Minuit van Charles Marie Charpentier.

2e Kerstdag

Op Tweede kerstdag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: