Bisschoppen verheugd over benoeming

11 december 2007

Naar aanleiding van de benoeming van mgr.dr. W.J. Eijk, bisschop van Groningen–Leeuwarden, tot aartsbisschop van Utrecht en metropoliet van de Nederlandse Kerkprovincie, geeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie bij monde van haar voorzitter Adrianus kardinaal Simonis, de volgende reactie:

“De bisschoppen van Nederland zijn verheugd met de, na het afscheid van kardinaal Simonis zo spoedige, bekendmaking van de benoeming van mgr. Eijk tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Mgr. Eijk was tot nu toe bisschop van Groningen–Leeuwarden en als zodanig lid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De bisschoppen begroeten hun collega in dankbaarheid voor zijn bereidheid deze benoeming te aanvaarden in een tijd van crisis op velerlei gebied, maar ook van hoop die leven doet. Zij spreken de wens uit dat de nieuwe aartsbisschop in geloof en welwillendheid als herder in Christus aanvaard zal worden, alsook dat zijn vele talenten op vruchtbare wijze aan het aartsbisdom ten goede mogen komen.

Gaarne bevelen wij de nieuwe aartsbisschop in het gebed van de gelovigen aan, hem toewensend dat de Heilige Willibrord, wiens 70ste opvolger hij zal zijn, voor hem een voorspreker bij God mag zijn.”

SRKK / Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: