Noord-Hollander benoemd tot aartsbisschop

11 december 2007

Paus Benedictus XVI heeft benoemd tot Aartsbisschop van Utrecht Mgr. dr. Willem Jacobus Eijk, momenteel Bisschop van Groningen – Leeuwarden. Bovendien heeft de Heilige Vader mgr.Eijk benoemd tot Apostolisch Administrator van het bisdom Groningen – Leeuwarden, met alle faculteiten, verbonden met de taak van residerend bisschop, tot het moment dat de zetel van dit diocees zal ingenomen worden door zijn opvolger. Dit is vanmorgen bekendgemaakt door de Apostolische Nuntiatuur in Den Haag.


Vijf jaar geleden presenteerde mgr. Eijk een video met het roepingsverhaal
van student Lars Peetam, inmiddels priester van het bisdom Haarlem.
Enkele studenten van het bisdom Groningen - Leeuwarden
volgen hun opleiding aan het Haarlemse grootseminarie.
 
De nieuwe aartsbisschop van Utrecht werd geboren in Duivendrecht op 22 juni 1953. Vanaf 1970 was hij er organist in de kerk van Sint Urbanus en na zijn wijding woonde hij in de pastorie van Duivendrecht, bij pastoor J. Laan, thans rustend in Purmerend. Die pastorie zou zijn Nederlandse thuisadres blijven tot zijn bisschopsbenoeming in 1999.

In 1978 voltooide hij zijn studie geneeskunde. Vanaf 1979 combineerde hij de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc met een studie in de medische ethiek. Hij kreeg er les van mgr. Punt, die daar Sociale Leer van de Kerk doceerde.

In 1985 werd hij priester gewijd voor het Bisdom Roermond. Daarna ging hij als kapelaan aan het werk en promoveerde hij tegelijkertijd onder begeleiding van professor Luyendijk en dr. Heleen Dupuis op een proefschrift over euthanasie. In 1990 behaalde hij bovendien aan de pauselijke universiteit Sint Thomas van Aquino, het zogenaamde “Angelicum,” een licentiaat en doctoraat in de filosofie. Dit tweede proefschrift behandelde genetische manipulatie. Op dat moment werd hij tevens benoemd tot hoogleraar in de filosofie en de medische ethiek aan het MEDO, het Pauselijk Instituut voor Huwelijk en Gezin in Kerkrade. Ook behaalde hij nog een licentiaat en doctoraat in de theologie aan de Lateraanse universiteit te Rome. Tegelijkertijd ging hij moraaltheologie doceren aan het seminarie Rolduc van het bisdom Roermond en het grootseminarie Sint-Janscentrum van het bisdom 's-Hertogenbosch. Nadat in 1996 het MEDO uit financiële overwegingen werd gesloten, verhuisde Eijk naar Lugano in Zwitserland, waar hij docent moraaltheologie werd aan de theologische faculteit van de plaatselijke universiteit.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: