Docent Vogelenzang nu kapelaan van de paus

14 februari 2007

Foto: Bisdom Haarlem
Toenmalig kardinaal Jozef Ratzinger ontving in september 2004 mgr. Punt en de docenten en studenten van Grootseminarie Willibrordhuis. Op de foto staat midden achter (met de handen over elkaar) dr. J.Hermans.
Magister dr. J. Hermans, priester van het bisdom Roermond en docent van de priester- en diakenopleiding in De Tiltenberg in Vogelenzang, is benoemd tot kapelaan van Z.H. de Paus. Dat maakte bisschop Wiertz dinsdag te Utrecht bekend tijdens de maandelijkse vergadering van de Bisschoppenconferentie. Mag. dr. Hermans ontving de benoeming vanwege zijn nationale en internationale verdiensten op liturgisch gebied.

Mgr. mag. dr. Hermans is sinds 1 januari 2002 secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL). Hermans is belast met de uitvoering van het liturgiebeleid van de Bisschoppenconferentie en werkt onder directe verantwoordelijkheid van de bisschop-referent voor liturgie, mgr. drs. A. Hurkmans, bisschop van s-Hertogenbosch.

Jo Hermans (1948) is als docent liturgie en sacramententheologie verbonden aan de priesteropleidingen van de bisdommen Haarlem en Roermond. Hij publiceerde op het gebied van spiritualiteit en liturgie, met onder andere handboeken over het doopsel, de eucharistie, het getijdengebed en eucharistievieringen met kinderen. Twee jaar geleden werd de nieuwe monseigneur door de toenmalige paus Johannes Paulus II benoemd tot adviseur van de Romeinse Curie. Als consultor adviseert hij de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de Sacramenten over liturgische zaken voor de gehele rooms-katholieke kerk. In deze hoedanigheid nam hij anderhalf jaar geleden deel aan de bisschoppensynode over de liturgie.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: