Restauratie Hilversumse “kanjer” vordert gestaag

6 juli 2007

Foto's: www.vitus.nl
Het gereinigde metselwerk van de koorsluiting
 
Nu het hoge steigerwerk en het gaasdoek aan de buitenzijde van het koor al grotendeels is verwijderd wordt het resultaat van de restauratiewerkzaamheden aan de Sint Vituskerk in Hilversum voor iedereen goed zichtbaar. Alle hoge koorramen zijn inmiddels met voorzetglas weer teruggeplaatst.

Aan de buitenzijde van de kerk zijn de vieringtoren, de hoge kerkdaken van het koor, de hoge regengoten en de buitenmuren met de vensters boven op 10m +peil definitief opgeleverd. De steigers zijn daar weg en de werklieden komen daar de komende 80 jaar niet meer terug, tenzij voor inspectie en klein dagelijks onderhoud zoals het schoonmaken van de goten en reparatie van een kapotte lei. Het schilderwerk aan de dakkapellen kan van binnenuit bereikt worden.

 
Proef met “dust away” reinigingssysteem voor het houten gewelf met beschildering
 
Nog vóór de bouwvakvakantie zal ook de binnenzijde van het koor boven de werkvloer in de kerk door de aannemer worden opgeleverd. Direct na de bouwvakvakantie zal dan worden begonnen met het demonteren van de werkvloer en het steiger op het priesterkoor.

Aansluitend zullende de lage daken van het koor en de zijkapellen onder handen worden genomen. De noordelijke traptoren, waarvan de spits reeds klaar is, zal verder bouwkundig worden aangepakt en weer van glas worden voorzien. Weldra zullen dan ook de lage koorramen achter het altaar worden teruggeplaatst.

Opbouw van de steigers voor de volgende restauratiefase vanaf half augustus 2007

Terwijl na de vakantie de lage delen van het koor zowel binnen als buiten worden afgemaakt wordt tegelijkertijd in de tuin van de pastorie begonnen met het opbouwen van de steigers en een bouwlift voor het zuidertransept. Binnen in de kerk worden de steigers en stofschotten zodanig verplaatst dat de beide transepten en de viering vanaf een vloer op 10 meter hoogte bereikbaar zijn voor restauratie van de gewelven, muren, triforium en de ramen. De kerk komt dan over de volle breedte van de transepten in de steigers te staan.
Het orgel zal gedeeltelijk worden gedemonteerd om de achterliggende ramen te kunnen bereiken.

Inspectie van een glas-in-loodraam
 

Sponsoractie “Vensters naar de Toekomst” succesvol

Sinds de start van de actie Vensters naar de Toekomst in november 2006 zijn tot dusver 34 kerkramen geheel of gedeeltelijk gesponsord voor een bedrag van ruim 72.000 Euro. De actie loopt nog steeds door en bijna wekelijks komen er nieuwe sponsors bij. De prachtige kleurenbrochure van de kerkramen is geheel uitverkocht en zal in beperkte oplage worden herdrukt. Binnenkort zal de brochure weer in de restauratiewinkel achter in de kerk te koop zijn. Op de website www.vitus.nl kan de actuele stand van de actie Vensters naar de Toekomst wekelijks worden gevolgd. Er zijn nog steeds prachtige glas-in-loodramen die op een sponsor wachten!

Specialistisch schoonmaakwerk uitgevoerd door twee dames

Terwijl alle restauratiewerk aan de kerk door tientallen mannen wordt uitgevoerd is de verschijning van twee jonge dames in dit gezelschap op de steigers toch wel opvallend te noemen. Aafje Bouwhuis en Nanon Journée hebben samen een bedrijf voor specialistisch reinigen van het interieur, de gewelven en geschilderde decoraties. Hoog op de rolsteigers hebben zij het hele koor deskundig ontdaan van vuil en roetaanslag.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: