Twaalfeneenhalf jaar in dienst van het bisdom

4 juli 2007

 

Mgr. Punt heeft tijdens een receptie in het Bisschopshuis zijn grote waardering uitgesproken voor het werk van Joke van Bakel, die deze maand twaalfeneenhalf jaar in dienst is van het bisdom. Haar werkzaamheden ter secretarie, met name voor het Financieel Bureau en als notaria voor de kerkelijke rechtbank, worden hogelijk gewaardeerd, zo bleek ook uit de lofrede van econoom drs. E. Duysens. Veel collega's kwamen Joke gelukwensen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: