Diaconale inloop in Purmerend

23 januari 2007

De herstructurering van het Bisdom Haarlem is vanaf 1 januari 2007 in een nieuwe fase gekomen. De regio’s zijn definitief bepaald. Eén van die regio’s is “PROBILS”; ze wordt gevormd door de parochies Purmerend, Graft – De Rijp, Oosthuizen, Beemster, Ilpendam, Landsmeer en Schermerhorn.

 
Illustratie: Google Maps
Klik hier om een satellietfoto met
wegenkaart van Google te bekijken
.
Tip: Gebruik het wieltje op de muis
om in- en uit te zoomen.
In deze regio is een bijzonder initiatief genomen. Het pastorale werk van de katholieke Kerk onderscheidt liturgie (eredienst), catechese (systematische geloofsoverdracht) en diaconie (bijstand), naast het pastoraat in engere zin.

Eén van de onderdelen is dus diaconie, het bijstaan en ondersteunen van mensen waar nodig en noodzakelijk. Christelijke identiteit laat zich zien in het kiezen voor naastenliefde. De gezamenlijke parochies van de regio PROBILS hebben zich verenigd in een regionaal diaconaal beraad, en hebben het initiatief genomen om iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur een diaconale inloopochtend te organiseren.

Regionale inloop, voor wie en wat?

Misschien is beter geformuleerd: voor wie niet. Iedereen is welkom om samen met de leden van het pastorale team koffie of thee te drinken. En mochten er vragen of opmerkingen zijn over de sociale wetgeving, is u onrecht aangedaan of zit u met een persoonlijke situatie die u wilt bespreken, dan is er een luisterend oor. Natuurlijk kunt u ook binnenlopen als u na een wandeling gewoon even langs wilt komen, de koffie staat immers klaar. De inloop is in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt.

In de kerk is de Mariakapel altijd open, u kunt er een kaarsje opsteken, uw vragen en zorgen voorleggen. Kortom de kerk is ook de plaats waar u wat rust kunt vinden in een drukke en hectische wereld, waar u een warm welkom zult vinden. Hoewel het nog niet uitgekristalliseerd is, ligt het in de lijn der verwachting dat wij op gezette tijden mensen zullen uitnodigen, die iets kunnen vertellen over actuele zaken. Te denken valt aan de wet WMO, de uitvoering of positionering van ouderen, kleine zelfstandigen, boeren e.a. Ook zaken als de integratie of de multi-culturele samenleving kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Wie zijn er aanwezig?

In de eerste plaats vrijwilligers/sters die de kerk altijd bemensen. Dat zijn de gastvrouwen en -mannen. Mochten er specifieke vragen op het gebied van de sociale wetgeving zijn, of in de relationele sfeer, dan kunt u terecht bij diaken Jack N.M. Noë, mogelijk dat hij u wat verder kan helpen. Priester Julius Elferink kan u mogelijk aanhoren en ondersteunen op anderen gebieden en is altijd bereid samen met u te bidden.

Waar mag u op rekenen?

U mag op ons rekenen, met hart en ziel. U mag rekenen op warmte en betrokkenheid, op verbondenheid en compassie. U mag er op rekenen dat wij, geďnspireerd door de evangelische boodschap, die zullen trachten om te zetten in naastenliefde. Christus in directe verbondenheid met de mensen is ons uitgangspunt. Daar mag u op rekenen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u wat melden, neemt u dan contact met ons op. Telefoon: 0299-4238630. Ook via de e-mail kunt u ons bereiken: jnm.noe@quicknet.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: