Inspirerende liturgiedag

27 maart 2007

Ruim 140 mensen die betrokken zijn bij de liturgie in hun parochie lieten zich zaterdag in de Willibrorduskerk te Heiloo inspireren. Het diocesane tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek Doorgeven vierde namelijk zijn 21e verjaardag met een impulsdag die als motto had ‘De Geest van God bezielt”.

De impulsdag eindigde - hoe kon het anders? - met een symbolisch gebaar: alle deelnemers kregen een brandend waxinelichtje mee, teken van het licht en het vuur van de heilige Geest. Uiterst links Loek Seeboldt die deze dag in het zonnetje werd gezet bij gelegenheid van zijn afscheid als bisdommedewerker voor liturgie.
 
Ko Schuurmans, Loek Seeboldt, Ria Casalod-Brakenhoff en Matthé Bruijns gaven inleidingen, Bert Stolwijk studeerde met de aanwezigen diverse liederen voor Pinksteren in en Henk Haverkort sprak op geestige wijze een column uit.

De dag werd geopend door oud-vicaris-generaal mgr. G. Geukers, die zich als één van de eersten voor deze impulsdag had ingeschreven en vol lof was over het jarige tijdschrift. “Het is een blad waar je altijd wel iets uit kunt halen voor de praktijk. Doorgeven wás al zo goed, wat kunnen we nog verwachten nu het volwassen is?”

Deze dag stond tevens in het teken van het afscheid van Loek Seeboldt o.carm. als staffunctionaris voor liturgie van het bisdom Haarlem wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Namens het bisdom mocht Ko Schuurmans hem cadeaubonnen overhandigen en daarbij waardering uitspreken voor al hetgeen Loek Seeboldt in de afgelopen 32 jaar betekend heeft voor de liturgische vorming van pastores en vrijwilligers. Velen maakten daarna van de gelegenheid gebruik om de scheidende bisdommedewerker de hand te schudden.

Een uitgebreid verslag van deze dag met alle inleidingen komt in het volgende nummer van Doorgeven (jaargang 21, nr. 2) dat eind april zal verschijnen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: