Expositie van zeer jonge icoonschilders in Egmond

Kinderen geven kleur aan geloven

10 oktober 2007

 
Icoon van Sint Joris
geschilderd door de 11-jarige Sacha Ershova in 2003
 
In de galerie van de Sint Adelbertabdij, Vennewatersweg 27 te Egmond Binnen, zal op woensdag 24 oktober om 19 uur Vader Sergi Merks, priester van de Russisch - Orthodoxe Kerk, de opening verrichten van door leerlingen van de icoonschilderschool Svyatogorie uit Sint Petersburg geschilderde iconen.

Leo van Leijsen medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene zal bij deze gelegenheid een voordracht houden getiteld: “Voortgaande op de koninklijke weg. Iconen voor westerse christenen.”

De tentoonstelling is een gezamenlijk project van de A.A.Brediusstichting, de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de St. Adelbertabdij. De expositie is te bezichtigen van 24 oktober t/m 10 november, dagelijks van 10.30 tot 16.30 uur. Vrije entree. Zondags gesloten. Ruime parkeerplaats.

Bij gelegenheid van deze tentoonstelling is voor kinderen van 11 t/m 13 jaar een lesbrief over iconen geschreven. Op de site van www.oecumene.nl is deze gratis te downloaden.

Het project beoogt tevens financiële steun te geven aan een weeshuis voor gehandicapte jongeren en aan de iconenschilderschool beiden gevestigd in St. Petersburg.

Persdienst Bisdom Haarlem / Yvonne Ceelie-Khoesial Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: