Dionysius Kinderweek juli 2007 groot succes

3 augustus 2007


Klik op de foto voor een fotoreportage
Een groep ouders van de parochie hebben samen met pastoor Maurizio een kinderweek georganiseerd voor kinderen/jongeren tot 15 jaar. De week was een groot succes! Kern van deze week was ouders in contact te laten komen met andere ouders om, middels wederzijdse samenwerking, de kinderen te helpen in het geloof op te voeden. Dat de kerk een familie is, bleek uit de grote diversiteit van mensen die aanwezig waren. Zij waren van alle leeftijden en afkomst; kinderen, jongeren, ouders, grootouders enz. Er waren ook veel jongeren aanwezig, die de kinderen, als oudere broeders en zusters hebben kunnen helpen. Ook de aanwezige 'oma's en opa's hebben de kinderen met hun levenservaring en actieve deelname, een enorme bijdrage geleverd deze week.

De kinderen werden verdeeld in twee groepen. En groep van kinderen tot negen jaar en een groep van jongeren tot 15 jaar. De groep van kinderen tot negen jaar had als thema: Franciscus van Assisi. De oudere groep had als thema: Jacob en Esau [u kunt het verhaal zelf lezen in het boek Genesis; hoofdstuk 27 t/m 33]. De kinderen hebben deze week veel geleerd en vooral erg veel plezier gehad! Elke ochtend vierden wij de heilige Mis in de kleine kapel. Daarna werd de dag gevuld met toneel, liederen, spel en dans en gebed. Donderdag avond was er een bonte avond georganiseerd - met kampvuur - en hebben beide groepen een voorstelling gegeven aan ouders, grootouders en familie. Wij kijken terug op een succesvolle week! Hartelijk dank aan alle ouders, gezinnen, vrijwilligers en natuurlijk de kinderen voor jullie belangstelling, enthousiasme en hulp!

Team Dionysius Kinderweek

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: