Inkleding Grafridders in Larense basiliek

17 april 2007

In de prachtige ambiance van het Gooise Laren en zijn basiliek ontvingen zaterdag drie edelvrouwen, drie priesters en zeven ridders hun inkleding als nieuwe leden van de Ridderorde van het H.Graf van Jeruzalem. Deze zogeheten investituur werd verricht door de ere grootprior van de Orde, mgr. dr. J.Lescrauwaet. De avond tevoren was de groot-prior, mgr. drs. A.Hurkmans, bisschop van ‘s-Hertogenbosch in de Vespers voorgegaan tijdens de Vigilie waarin de mantels en onderscheidingstekens werden gezegend.

De Ridderorde van het H.Graf van Jeruzalem is een kerkelijke werkorde die als opdracht heeft de Katholieke Kerk in het Heilige Land te steunen in haar geestelijke, charitatieve, culturele en sociale werken en instellingen. Daarbij gaat de eerste aandacht uit naar het Latijnse Patriarchaat met een kleine tachtigduizend gelovigen, maar ook naar de andere katholieke gemeenschappen, zoals de melkieten (105.000 gelovigen) en de Maronieten (17.000 gelovigen). Ze is ontstaan kort de eerste verovering van Jeruzalem door Godfried van Bouillon (1099) in het jaar 1103, als ridderwacht van het Heilig Graf. Deze wacht bestond d eeeuwen door zonder vaste structuur. Die kreeg hij pas in 1848, van de zalige Paus Pius IX. Hij gaf de orde de opdracht overal in Palestina en Jordanië missieposten te stichten en hulp te bieden bij de oprichting van scholen, ziekeninrichtingen en sociale instellingen.

Verschillende van de nieuwe leden hebben beroepsmatig een functie in de kerk: twee priesters uit Amsterdam: legeraalmoezenier J. Broeders en ziekenhuispastor S.Evers. Ook deken M.Hanneman (Maastricht) is toegetreden, evenals SRKK-medewerker P.Kohnen uit ’s-Hertogenbosch en H. Pieper uit Deventer, directeur van het Katholiek Netwerk en algemeen secretaris van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties. Er zijn enkele (CDA-)politici: J.Brenninkmeijer, wethouder te Helvoirt, Theo Bovens, voorzitter van de Open Universiteit in Heerlen en Theo Brinkel, oud-kamerlid.

Foto's: Bisdom Haarlem
De toekomstige grootprior van de Orde in Jeruzalem samen met de bisschop van Haarlem. Aartsbisschop mgr. Foead Twal (66) is afkomstig uit het Jordaanse Madaba, de stad van de beroemde wereldkaart in mozaïek. Mgr. Twal is coadjutor van Jeruzalem en zal dus te zijner tijd mgr Michael Sabbah opvolgen als patriarch van Jeruzalem.

Ben Brinkel, bekend onder zijn schrijversnaam Michel van der Plas, was aanwezig voor de investituur van zijn zoon, oud-Tweede-Kamerlid dr. Theo Brinkel (CDA).

Ere-grootprior mgr. dr. J,. Lescrauwaet, oud-hulpbisschop van Haarlem, in gebed voor de installatie. Links van hem mgr. Dr. P. Rentinck, vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht.

In een lange stoet verlaten de ridders en edelvrouwen de basiliek. Voorop worden zwaard en sporen gedragen.

Buiten worden de edelvrouwen en ridders onthaald op een aubade...

...waarbij het sonore koper glanst in de zon

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: