Paus in nieuwe encycliek:

“Zonder God geen echte hoop”

30 november 2007


Klik hier voor de Engelse tekst.
De mens heeft God nodig, want anders heeft hij geen hoop. De grote, echte hoop van de mens die ondanks alle teleurstellingen standhoudt, kan slechts in God gelegen zijn.
Dat is de kerngedachte in Spe Salvi (“Gered door de hoop”), de tweede encycliek van paus Benedictus XVI, die vrijdagmiddag door het Vaticaan is gepubliceerd. De titel is ontleend aan de brief van Paulus aan de Romeinen: spe salvi facti sumus (in de hoop zijn we gered). De eerste rondzendbrief van de paus, Deus Caritas Est (God is liefde), verscheen in januari 2006 en ging over de naastenliefde en de goddelijke liefde.

De encycliek verscheen vandaag in het Latijn, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Engels en Frans. De officiële Nederlandse vertaling verschijnt naar verwachting vóór Kerstmis, maar de ervaring leert dat (delen van) voorlopige vertalingen veel eerder gepubliceerd worden.

In zijn encycliek geeft de paus aan de hand van citaten van onder anderen Augustinus en Bernardus van Clairvauxandere grote denkers een theologische visie op de hoop. Ook geeft hij antwoord op de ideeën van niet-christelijke denkers, zoals Karl Marx, die volgens de paus wel precies wist hoe de bestaande orde omver moest worden geworpen, maar geen visie had op de situatie daarna en daardoor de mensen valse hoop bood. De Heilige Vader schetst het leven van de Darfoerese heilige Bakhita als een voorbeeld van christelijke hoop.

Paus Benedictus waarschuwt voor een individualistische opvatting van de hoop, „een hoop voor alleen mijzelf, die geen echte hoop is omdat hij andere mensen vergeet”. Christenen hebben een band met God via Christus, die ons ertoe verplicht er voor anderen te zijn.

Uitvoerig gaat de Heilige Vader in op het lijden, dat zo in tegenspraak met de hoop lijkt te zijn. Benedictus onderstreept dat de mens het lijden kan beperken en ertegen kan strijden, maar dat hij het niet kan uitroeien. De echte menselijkheid van zowel het individu als de samenleving valt af te meten aan de manier waarop zij met het lijden en degene die lijdt omgaan. Een maatschappij die zijn lijdende leden niet kan aanvaarden en niet in staat is hun lijden te delen, is een „wrede en onmenselijke” samenleving, schrijft de paus. (ANP/persdienst bisdom)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: