Renovatie gastenhuis gereed

14 mei 2007

Op vrijdag 4 mei werd een nieuwe bouw-fase op de Tiltenberg afgesloten: het gastenhuis, dat in de vijftiger jaren werd gebouwd naar ontwerp van de architect N. van der Laan, is gerenoveerd en werd opgeleverd door de aannemer H&B Bouw.

Het gastenhuis telt een twaalftal gastenkamers die worden gebruikt voor de diaken- en catechistenopleiding, voor bezinningsdagen en andere activiteiten van het seminarie. De zusters die in het seminarie werken, hebben er hun eigen afdeling.

Het gastenhuis heeft o.m een nieuw dak gekregen, een nieuwe ingang en nieuwe kozijnen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: