Algemeen overste franciscanen op bezoek in Nederland

19 maart 2007

Van 27 tot en met 30 maart brengt de algemene overste van de minderbroeders franciscanen, José Rodríguez Carballo, een bezoek aan de Nederlandse provincie van de franciscanen.

De ‘minister generaal’, zoals hij in franciscaans jargon heet, wordt vergezeld door Jakab Varnai, lid van het generale bestuur voor de West-Europese provincies ‘boven de Alpen’. Op diverse plaatsen - onder meer in Amsterdam, Megen en Weert - maakt de algemene overste kennis met franciscaanse communiteiten en wordt hij geïnfor-meerd over de stand van zaken met betrekking tot o.a. pastoraat, ouderenzorg, stu-die en vorming.

Op 29 maart gaat de minister generaal om 11.30 uur voor in een eucharistieviering in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Gezellen aan de Raamstraat te Delft. Bij deze viering zijn alle leden van de Nederlandse provincie van de franciscanen en een aantal gasten uitgenodigd. Na de viering is er een informeel samenzijn met de aanwezigen in het buurthuis tegenover de kerk.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: