Heiligverklaring pater Karel Houben

8 juni 2007

Als oud-vicaris-generaal van Roermond en oud-deken van Heerlen nam de bisschop van Haarlem op uitnodiging van zijn Roermondse collega mgr. F.Wiertz deel aan de plechtigheden rond de heiligverklaring van pater Karel van Sint Andries Houben C.P. Hierbij een kort fotoverslag, met name van de eucharistieviering op maandag in de passionistenkerk in Rome.

Foto's: Bisdom Haarlem
Zondag 3 juni. In de stromende regen vraagt de prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, José kardinaal Saraiva Martins aan de Heilige Vader om vier zaligen tot de eer der altaren te verheffen.

Tot vreugde van de boeren in Latium valt de regen met bakken over het land - maar ook over het Sint Pietersplein waar vijftigduizend gelovigen hun uiterste best doen om nog iets droog te houden.

Maandag 4 juni. De bisschop van Haarlem, mgr. Punt, viert met Limburgse pelgrims de eerst mis waarin de nieuwe Heilige, Karel van Sint Andries wordt aangeroepen. De plechtigheid vindt plaats in de basiliek van S.S. Giovanni e Paolo, de generalaatskerk van de Passionisten.

De misdienaars van Munstergeleen, die daags tevoren hebben geassisteerd bij de pausmis, in afwachting van weer een pontificale viering.

Pelgrims in afwachting van de mis.

De intredeprocessie.

Blik op het hoogkoor...

Met concelebranten en jonge acolythen

De paters Passionisten concelebreerden, in de kerk vierden ook enkele broeders de eucharistie mee.

Pater Leo Bos CP, provinciaal leest uit het evangelie...

...terwijl de bisschop en pastor Harry Broers van Munstergeleen toehoren.

Iedereen stelt zich op voor de Grote Dankzegging.

Bij het verlaten van de basiliek

Uit handen van pater provinciaal ontvangt de bisschop een herdenkingsplaquette en een relikwie van de heilige pater Karel.

Vóór de basiliek in het zonnetje. Allemaal omjhoog kijken voor de groepsfoto.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: