Grootste aantal priesterkandidaten sinds 1969

Bisschop van Haarlem wijdt zeven diakens

16 november 2007

Zeven mannen zullen op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, zaterdag 8 december, door de bisschop van Haarlem tot diaken worden gewijd, van wie één permanente diaken en zes “transeunte” of priesterdiakens. Het is de bedoeling dat de priesterdiakens op de zaterdag na Pinksteren tot priester worden gewijd.

De wijdelingen zijn: voor het permanente diaconaat: René Visser.
Voor het priesterdiaconaat: Kees Hulsebosch, Nico Kerssens, Simon Olgrzymek, Quinton Peeters, Paul Stomph en Juan Torres Rincón. Van deze zes is Olgrrzymek afkomstig uit Polen en Peeters van de Antillen. Torres Rincón werd geboren in Spanje maar heeft vanaf de kleutertijd in Nederland gewoond.

De zes priesterkandidaten vormen de grootste groep sinds de klas van 1969, eveneens zes wijdelingen. De plechtigheid begint ’s middags om 15.30 uur, zulks in verband met het afscheid van kardinaal Simonis, eerder die dag in Utrecht.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: