DiaconAction, een succesvol project

Jongerenwerkers weer tevreden met het resultaat

27 februari 2007

Net als in vorige jaren is DiaconAction 2006 een leuk weekend geworden voor meer dan 1000 jongeren in heel Nederland. Dieduizend tieners hebben zich in het weekend van 17, 18 en 19 november op allerlei manieren ingezet voor mensen in hun eigen directe omgeving. Dat varieerde van konijnenhokken maken op een zorgboerderij tot het (mede)organiseren van een eucharistieviering voor Poolse mensen die in ons land werken.

De organiserende jongerenwerkers hebben er hard aan gewerkt, met Karin Blaauw als onverwoestbare inspirator. Het resultaat mag er zijn.

De oorsprong van dit initiatief ligt in de Euregio, waar de bisdommen Roermond, Aken en Luik in 2003 een eenmalig internationaal jongerenproject opzetten.

In 2004 nam de regio Hoorn het idee over, met veertig jongeren. In 2005 waren dat er al 400 in het hele bisdom en zelfs een paar daarbuiten. In november 2006 zijn er ruim 1000 jongeren aan de slag gegaan in Noord Holland, maar zeker ook in het bisdom Rotterdam, Breda en Den Bosch en ook in het Aartsbisdom, meerspeciaal in de ode omgeving van Deventer.

Diaconie is een aspect van het kerkelijk leven dat, zoals u weet, vaak in alle stilte vorm krijgt.
Dat moet ook, want er zijn vaak privacygevoelige zaken bij aan de orde. Des te aardiger is het dat via DiaconAction dat aspect van kerk zijn zo flitsend aan het licht komt. We willen graag alle PCIís die achter de leidinggevenden en de jongeren hebben gestaan hartelijk bedanken voor de support, die soms van morele en soms van financiŽle aard was. Wij van onze kant, willen de vrijwilligers en de jongeren die zich hebben ingezet, ook op deze plek een geweldige pluim geven.

Mede namens Karin Blaauw en Lucien Duijves, heel veel dank.

Ton Heijboer

(lees ook de andere diaconieberichten)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: