Cursussen “Duc in Altum”

22 januari 2007

Opleidingsinstituut voor jongerenwerkers “Duc in Altum” organiseert de komende maanden een viertal cursussen.


Cursus 1.4 - Wegwijs in de Kerk

Als katholiek jongerenwerker sta je niet alleen. Je maakt deel uit van een wereldkerk. Maar wat is de Kerk eigenlijk, en waarom heeft Jezus de Kerk gewild? Wat is haar missie in deze wereld? Vind jij je weg in de ogenschijnlijke wirwar van structuren? En wat is jouw specifieke plek in deze veelkleurige gemeenschap en hoe kunnen verschillen constructief worden?

Je leert meer over de organisatie van de katholieke Kerk in Nederland, maar ook over de zogenaamde nieuwe bewegingen die ons land rijk is. Een overzicht waar je voor het jongerenwerk van alledag veel profijt van zult hebben.

Leer inzien waarom de Kerk belangrijk is
Vind je weg in de structuren van de katholieke Kerk
Maak kennis met de nieuwe bewegingen
Ontdek je eigen plek in het grote geheel van de wereldkerk
 
Wanneer?zaterdag 3 februari 2007
Waar?Thomas ŕ Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Cursus 1.5 - De belevingswereld van jongeren

Als jongerenwerker ben je geroepen om jongeren aan te spreken, om Jezus’ boodschap zo aan te bieden dat deze bij hen ingang kan vinden. Je zult aansluiting moeten vinden bij hun belevingswereld. Wat is die belevingswereld van jongeren van vandaag eigenlijk?

In deze cursus ontdek je mogelijkheden om samen met jongeren op weg te gaan. Neem een duik in hun cultuur, krijg meer zicht op hun belevingswereld en begrijp hoe je kunt meewerken aan de evangelisatie onder jongeren.

Leer jongerenculturen en verschillende generaties begrijpen
Leer met jongeren op weg te gaan
Begrijp het belang van participatie van de jongeren zelf
Krijg zicht op de invloed van moderne media
Ken de verschillende stromingen in het jeugdwerk
 
Wanneer?Vrijdagavond 2 t/m zondag 4 maart 2007
Waar?Retraitecentrum Klein Sion, Arnhemsestraat 60, Leuvenheim (bij Arnhem)

Cursus 1.6 - Evangeliseren in een multiculturele samenleving

In onze samenleving staan tolerantie en respect voor andermans mening hoog in het vaandel. Evangeliseren, kan je dat dan nog wel maken? Als je denkt dat jouw geloof het ware is (Jezus zegt immers dat hij de Waarheid is), sta je dan nog wel open voor mensen van andere religies? Welk verschil maak jij tussen zieltjeswinnerij en het evangelie verkondigen?

Deze cursus geeft handvatten om op deze vragen een antwoord te geven. Je leert inzien hoe je in gesprek kunt gaan met mensen die niet hetzelfde geloven als jij, zonder dat je jezelf hoeft te betichten van intolerantie of proselitisme. Je leert hoe ook jij je concreet kunt inzetten voor evangelisatie in onze tijd.

Leer inzien hoe evangelisatie deel uitmaakt van ons geloof
Begrijp op welke manier evangelisatie gepast is, ook in een multiculturele samenleving als de onze
Groei in begrip voor oecumene en interreligieuze dialoog
Maak kennis met nieuwe vormen van evangelisatie
 
Wanneer?Vrijdagavond 11 t/m zaterdag 12 mei 2007
Zaterdag 2 juni 2007
Waar?Retraitecentrum Klein Sion, Arnhemsestraat 60, Leuvenheim (11-12 mei)
Thomas ŕ Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht (2 juni)

Cursus 1.7 - Mijn plek in het jeugdwerk

Als een vis in het water, zo voelt iemand zich die zijn tijd vult met dingen die bij hem of haar passen. Wat is jouw plek in deze wereld? En hoe sta jij in het jongerenwerk? Wat past bij jou? Vragen die je jezelf als jongerenwerker kunt stellen, maar ook vragen die spelen voor de jongeren met wie je werkt.

Deze cursus begeleidt je in een ontdekkingstocht naar je persoonlijke mogelijkheden. Je leert hoe je je leven actief en creatief vorm kunt geven.

Krijg een helder beeld van je competenties
Ontdek wat je ten diepste motiveert
Ontwikkel een persoonlijke visie voor je toekomst
Vertaal je visie naar een concreet plan op het gebied van werk, prive en jeugdwerk
 
Wanneer?Vrijdagavond 6 t/m zondagmiddag 8 juli 2007
Waar?Retraitecentrum Klein Sion, Arnhemsestraat 60, Leuvenheim (bij Arnhem)


Meer informatie:Duc in Altum, tel. 0492 - 52 04 39
Inschrijven:www.ducinaltum.netPersdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: