Werkconferentie jongerenpastoraat met mgr. Van den Hende

7 maart 2007

Een werkconferentie voor beroepskrachten en vrijwilligers in het katholieke jongerenwerk zal plaatsvinden op donderdag 26 april. De dag wordt gehouden in Zeist en het thema is “Op zoek naar de basis.” Mgr. van den Hende, de nieuwe bisschop-coadjutor van het bisdom Breda, levert een bijdrage aan deze dag. Volgens de organisatie is de dag bedoeld om “in open gesprekken te zoeken naar kansen voor het katholiek jongerenwerk.”

Op zoek naar de basis van jongerenwerk

Verschillende organisaties en personen leveren hun bijdrage aan deze dag. In de ochtend wordt een inspirerend onderzoek uit Duitsland besproken dat laat zien hoe de wereld van jongeren eruit ziet als het gaat om levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. Verder staan gesprekken met een succesvol seculier jongerencentrum op het programma, evenals de visie van Mgr. van den Hende over de basis van het werken met jongeren vanuit de kerk.

De middag zal gevuld zijn met ontmoetingen van succesvolle initiatieven van protestante en katholieke huize, die er al in slagen om zich juist te richten om niet makkelijk bereikbare jongeren. Nogmaals de organisatie: “met hen zoeken we naar kansen voor het katholiek jongerenwerk.”

Voor wie

De werkconferentie is bedoeld voor diegenen – jong en oud - die als beroepskracht of vrijwilliger met jongeren werkt vanuit de kerk. Ook diegenen die werkzaam zijn in het onderwijs, zullen deze dag als inspirerend ervaren.

Verantwoording/ organisatie

De werkconferentie is een initiatief van het Offficium Iuventutis. In dit overlegorgaan hebben de zeven bisdommen van Nederland zitting, samen met vertegenwoordigers van de nieuwe bewegingen en het jongerenwerk van de religieuzen in Nederland. Het Officium wordt geleid door Mgr. de Jong, bisschop-referent voor de jongeren.

Praktisch

De locatie van de werkconferentie is Dijnselburg, Amsersfoortseweg 10 in Zeist. De kosten zijn 10 euro, te voldoen bij binnenkomst. Voor de lunch wordt gezorgd. De dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Opgave via info@jongkatholiek.nl

De flyer (met een gedetailleerd programma van de dag) is te downloaden via www.jongbisdomhaarlem.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: