“Ciellini” op bezoek bij bisschop

7 maart 2007

Een groep studenten en jonge gezinnen, verbonden met de internationale beweging Gemeenschap en Bevrijding (Comunione e Liberazione) was zondag op bezoek in het bisschopshuis. Mgr. Punt vierde de eucharistie bij de tweede sterfdag van mgr. Luigi Guissani, stichter van de beweging, en de vijfentwintigste verjaardag van de pauselijke erkenning. De deelnemers waren afkomstig uit Leiden, Utrecht en de rest van het land.

Foto: Bisdom Haarlem

De katholieke lekenbeweging CL ontstond in de jaren vijftig uit de ervaring van Guissani als godsdienstleraar aan een middelbare school in Milaan. Het bijzondere van zijn didactische methode is onder meer dat ze niet uitgaat van de openbaring, maar van de mens.

Foto: Bisdom Haarlem

In Nederland is de beweging twintig jaar aanwezig. De eerste contacten werden begin jaren tachtig gelegd met de bekende publicist Jhr. dr. A. van der Does de Willebois (+1987). Momenteel telt de kern van de beweging, de Fraterniteit, zo’n tachtigduizend leden in zeventig landen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: