Multimediaal katholiek theater in Hoofddorp

28 februari 2007

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Wereldjongerendag op Palmzondag toert het multimediale katholieke theaterstuk Change door Nederland. Op vrijdagavond 30 maart doet Change Hoofddorp aan. Jong en oud vanaf 12 jaar zijn van harte welkom!

Change wordt uitgevoerd in opdracht van Jong Katholiek, de jongerenafdeling van het Secretariaat R.-K. Kerk. Het stuk draait om criminele jongeren die in een reïntegratieprogramma worden klaargestoomd voor de samenleving. Linda Vlassak, actrice: “Het is makkelijk om in een slachtofferrol te vervallen, maar je bent maar één keuze verwijderd van verandering.” Vier jonge delinquenten moeten door middel van geduld, hoop en liefde omgevormd worden tot modelburgers. Maar zijn de goede bedoelingen bestand tegen de verleidingen van geld, macht en status?

Change is geïnspireerd door het thema dat paus Benedictus XVI aan de Wereld-jongerendag van dit jaar gaf, een vers uit het Evangelie van Johannes: ‘Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben’ (Joh 13,34). De delinquenten lijken zich nauwelijks bewust met deze vraag bezig te houden, maar als alles mis dreigt te gaan worden ook zij gedwongen keuzes te maken die wel of niet van liefde spreken… en wat is liefde eigenlijk? Naast de voorstelling wordt ook aandacht besteed aan de internationale Wereldjongerendagen in Sydney in 2008.

Deze theatervoorstelling is bedoeld voor jongeren die moeilijke sociale en morele vraagstukken niet uit de weg gaan. Change wil verrassen, prikkelen en de bezoeker aanzetten tot nadenken. Naast jongeren zijn ook volwassenen van harte welkom.

Reserveren voor dit theaterstuk in Hoofddorp gaat via www.jongbisdomhaarlem.nl De toegangsprijs is 2 euro (t/m 30 jaar) of 5 euro (vanaf 30 jaar). Op de site staat meer informatie over o.a. bereikbaarheid. Bellen voor informatie is mogelijk met Han Hartog, telefoon: 06-49904670. Change speelt in de St. Joannes de Doperkerk in Hoofddorp. Deze kerk beschikt over een grote bijbelse tuin (www.bijbelsetuininhoofddorp.nl) en boekwinkel. Een rondleiding om 17:30 uur door de tuin is mogelijk. Reservering voor 21 maart is hiervoor nodig (023-5617392).

Kijk voor andere data waarop dit theaterstuk te zien is op www.jongkatholiek.nl/change. Change is een project van Jong Katholiek in samenwerking met Eenorm Facilitair en het Mission Team. Dans wordt verzorgd door Dansgroep United en KIA.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: