Standaardwerk van Haarlemse priester

Atlas van de Chaldeeën nu ook in Arabisch

7 juli 2007

Nadat het standaardwerk van de Haarlemse priester prof. dr. Jan Sanders “Assyro-Chaldese christenen in Oost-Turkije en Iran. Hun laatste vaderland opnieuw in kaart gebracht” eerder in het Engels was vertaald verschijnt deze maand in Bagdad een Arabische uitgave.

Daarmee wordt deze atlas, die de oorspronkelijke woongebieden van de Assyrische (zogeheten nestoriaanse) christenen in Oost-Turkije en in Iran in kaart brengt, toegankelijk voor een breder publiek in het Midden-Oosten. De meeste christenen in het gebied hebben het Arabisch als eerste taal.

Het boek bevat een bibliografie, een overzicht van de Assyro-christelijke beschaving in hoofdlijnen, vanaf het begin tot de eindfase, een beschrijving van het Assyrische cultuurgebied (in Oost-Turkije, Noord-Syrië, Irak, Iran en Azerbeidjan en een Cultureel supplement met aandacht voor de liturgie en de architectuur. Er is een hoofdstuk gewijd aan de overeenkomst van 1994 tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Oude Kerk van het Oosten en dan zijn er natuurlijk de grote overzichts- en detailkaarten van het gebied waarin honderden christelijke dorpen hebben gelegen, die verdwenen zijn of verturkst (de schrijver spreekt van “onomatocide” of “namenmoord”.

In de nadagen van het Ottomaanse Rijk werd eenderde van de Assyrische gemeenschap, beschuldigd van collaboratie met de Britten, uitgemoord. De overlevenden vluchtten naar Irak waar ze uiteindelijk ook geen stand konden houden. Velen van hen wonen thans in de VS en Australië. Hun aantal wereldwijd bedraagt 600.000. Uit de Nestoriaanse gemeenschap hebben twee kerken zich in de loop der tijd verenigd met Rome: de Chaldeeuws-katholieke Kerk met een half miljoen gelovigen en de Syro-Malabaarse Kerk in India met drie miljoen gelovigen.

Een uitgebreide recensie van de Nederlandse uitgave verscheen in bisdomblad “Samen Kerk”.

Sanders, J.
Assyro-Chaldese christenen in Oost-Turkije en Iran
Hun laatste vaderland opnieuw in kaart gebracht
1997 - A.A. Brediusstichting, Hernen
ISBN 90-71460-07-X

Sanders, J.
Assyrian - Chaldean Christians in Eastern Turkey and Iran
Their last homeland re-charted
1999 - Engelse uitgave
ISBN 90-90-13410-7


Zie ook www.assyrischechristenen.nl/index_files/Page347.htm

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: