‘Begaanbare Grond’

7 februari 2007

Met het symposium “Begaanbare Grond maken” heeft drs. Ellen van Dam, afscheid genomen als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem. Thema van het symposium was volgens de uitnodiging “leiderschap dat kan bijdragen aan betekenisvolle banden tussen kerk en katholiek en interconfessioneel onderwijs”. Deze wat cryptische omschrijving sierde een boeiende middag die met name handelde over de identiteit van het katholiek onderwijs. Uit verschillende bijdragen - van historicus Piet Hoogeveen ( Fontys Amsterdam), Jaap van der Meij (dekenaat Haarlem), Angela Heinsman ( pabo Almere) en Dick de Boer (Baken Almere) bleek een voorzichtig optimisme dat stoelde op maar ook verder ging dan de vaak wat somber stemmende dagelijkse werkelijkheid. Met andere woorden: er gloort licht.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de opvolger van Ellen als Bisschoppelijk gedelegeerde voorgesteld: drs. John den Olden (48), woonachtig in Alkmaar, laatstelijk actief als catecheet in het dekenaat Hilversum.

Foto's: Bisdom Haarlem

Een aandachtig gehoor met vlnr onder meer mgr J.Punt, oud-vicaris mgr. G. Geukers, mevrouw Van Dam en haar familie en helemaal rechts mgr. J. Van Burgsteden.

Onder de deelnemers was ook mgr. E. de Jong (midden achter), de “onderwijsbisschop”.

Aandachtige drukte op de tribune.

De gaande vrouw en de komende man.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: