Pauselijk nuntius bij nationale Mariabedevaart in Heiloo

8 augustus 2007

De Apostolisch Nuntius in ons land, aartsbisschop dr. Fr. Bacqué, komt naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo voor de nationale bedevaart op 15 augustus.

Het belangrijkste Mariafeest viert de katholieke kerk op 15 augustus, dit jaar op woensdag Op deze dag wordt de hemelvaart van Maria herdacht. In het Maria-bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood uin Heiloo is een nationale bedevaart waarin de apostolisch nuntius, aartsbisschop Mgr. F.R. Bacqué voorgaat.

De apostolisch nuntius vertegenwoordigt de Heilige Stoel (de internationale rechtspersoon van het Vaticaan) bij hetr staatshoofd en de regering en is als zodanig ambassadeur van de Paus in Nederland.

De komst van de nuntius naar het bedevaartsoord Heiloo mag uniek genoemd worden. Hij wil hiermee zijn bijzondere waardering voor het werk dat hier gebeurt en de langjarige devotie van de gelovigen uit Noord-Holland en verder voor deze plaats tot uitdrukking brengen.

Mgr. dr. François Bacqué (1936) is geboren in Bordeaux en heeft na zijn priesterwijding en eerste pastorale ervaring de uitnodiging gekregen om te studeren aan de Pauselijke diplomatenschool, de Academia Ecclesiastica. Begin jaren zeventig was hij secretaris van de toenmalige nuntius in Nederland. Zijn werk heeft hem over de hele wereld gebracht. Als apostolisch nuntius was hij werkzaam in de Dominicaanse Republiek en Sri Lanka. Sedert 2001 bekleedt hij het ambt van nuntius in Nederland.

De diplomatieke dienst van het Vaticaan heeft tot doel de belangen van de kerk te behartigen bij de regeringen, dient een goede informatievoorziening over een weer en is een middel om de waarden van het Evangelie in te brengen in het internationaal overleg. Het Vaticaan is lid van de Verenigde Naties en waarnemer bij de Raad van Europa en nog tal van andere internationale organisaties. De apostolisch nuntius heeft verder tot taak om bisschoppen te adviseren en is een belangrijke bron van informatie voor de Romeinse bestuursinstanties. Hij heeft specifieke rol bij bisschopsbenoemingen.

De Nationale Bedevaart naar begint om 12.00 uur met een plechtige viering van de Eucharistie. Het koor van de Apostelparochie verzorgt de liturgische zangen samen met mevrouw Maria Delver, soliste uit Bergen. Na afloop is een processie naar de Genadekapel waar naar oud gebruik Rozen worden gezegend die bij Maria kunnen worden gebracht of meegenomen kunnen worden naar huis. Voor deze gelegenheid zijn enkele treinstops voorzien aan de halte Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is een eeuwenoude bedevaartsplaats in Noord Nederland. In 1905 zijn bedevaarten opnieuw mogelijk geworden. Heden ten dage vinden velen bij Maria ter Nood troost en verdieping van hun geloof. Sinds 2005 is het heiligdom missionair centrum van het Bisdom Haarlem.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: