Bedevaart voor religieuzen

29 juni 2007

Een speciale Maria-bedevaart voor religieuzen vindt plaats op 8 september in Heiloo.

Vorig jaar is er een speciale bedevaart georganiseerd voor de religieuzen van het bisdom Haarlem. De opkomst was zo groot dat de hulpbisschop gevraagd heeft dit voor 2007 weer te organiseren. Dit jaar op zaterdag 8 September, het feest van Maria Geboorte, is daarom weer een speciale bedevaart voor religieuzen georganiseerd. Deze bedevaart is ook toegankelijk voor andere gelovigen.

Voorlopig programma

De kerk is om 11 uur open en om 11.30 uur wordt een rozenhoedje gebeden. Om 12 uur begint de Plechtige Eucharistieviering, opgedragen door rector dr. M.A. L. Wagemaker in concelebratie met andere priesters. De Gregoriaanse zang wordt verzorgd door Dekenale Schola Cantorum Beverwijk o.l.v. Ko Ariens.

Na de mis is er lunchpauze; om 14 uur begint de uitstelling van het Allerheiligste.
Om 15 uur wordt een Plechtig Marialof gehouden, voorgegaan door oud-vicaris mgr. G. Geukers en muzikaal opgeluisterd door het eigen koor Ubi Caritas. Tijdens het lof worden er bekende Marialiederen gezongen (tekst aanwezig).
Gebeden worden de rozenkrans van de Zeven smarten van Maria en de litanie van Loreto (tekst aanwezig)

Inlichtingen bij Herma Out 072 5340970 of zuster Humilia 072 - 505 12 88
De trein stopt die zaterdag speciaal bij O.L.Vrouw ter Nood bij de kapel.
Het Oesdom en het klooster zijn geopend voor koffie of thee.

U dient zelf een lunch mee te nemen. U kunt geen lunch bestellen dit jaar.
U moet zich ook even aanmelden als u komt i.v.m. koffiezetten e.d.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: